Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 02 năm 2020

Ngày 19-2, UBND tỉnh đã có văn bản số 367/UBND-KGVX cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng,chống dịch bệnh Covid -19. Thời gian nghỉ học đến hết tháng 02 năm 2020.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn việc bố trí thời gian học bù đảm bảo chương trình giáo dục các cấp học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, các ngành chức năng, UBND huyện thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh hằng ngày; giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên; phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, khẩn trương báo cáo với cơ quan quản lý và cơ quan y tế địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các ngành chức năng và UBND huyện, thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục.

Tin cùng chuyên mục