Hoạt động các cơ quan tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2019: “Tích cực, trách nhiệm, kỷ cương, thực chất, hiệu quả”

Năm 2019, trong bối cảnh tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, xuất hiện một số phương thức phạm tội mới, các tranh chấp dân sự, khiến kiện hành chính tiếp tục gia tăng, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp. Trước yêu cầu đó, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân, sự phối hợp điều hành của Ủy ban nhân dân, hệ thống các cơ quan tư pháp tỉnh Tuyên Quang trong đó Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2019 đã đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh

  Với chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý” Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang đã đề ra các giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đặc biệt xác định công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Tòa án. Năm 2019, Tòa án nhân dân tỉnh đã giải quyết 3.218 vụ, việc trong tổng số 3.521 vụ, việc đã thụ lý (so với năm 2018 tăng 323 vụ, việc); đạt tỷ lệ 91% (vượt chỉ tiêu Tòa án nhân dân tối cao và Quốc hội đề ra), hiện đang giải quyết 303 vụ, việc. Trong quá trình giải quyết các vụ án, Tòa án nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật, chất lượng xét xử các loại vụ án được nâng lên. Chú trọng và nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp xét xử oan, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo quyền lợi cho Nhà nước, tập thể và công dân. Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang triển khai hiệu quả truyền hình trực tuyến 52 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm trực tiếp đến các điểm quan sát tại các cơ quan Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh góp phần nâng cao chất lượng công tác xét xử, tăng cường công tác lãnh đạo, phát huy hiệu quả giám sát đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân.

Trong giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động được Tòa án các cấp chú trọng công tác hòa giải, đối thoại, hướng cho các đương sự tự thỏa thuận. Hòa giải thành 1.677 vụ/2.323 vụ, đạt tỷ lệ cao 72% (chỉ tiêu Tòa án nhân dân tối cao đề ra là trên 60%), đã hạn chế việc phải mở phiên tòa xét xử và giữ được mối đoàn kết trong nhân dân. Trong giải quyết các vụ án hành chính, đương sự được tham gia đối thoại một cách dân chủ, công khai, khách quan, được đề đạt đầy đủ ý kiến, nguyện vọng, từ đó đã có nhận thức đúng đắn về quyền lợi, nghĩa vụ của mình nên tự nguyện rút đơn khởi kiện, góp phần giảm thiểu sức ép cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện hành chính các cấp. Công tác thi hành án hình sự đảm bảo 100% người bị kết án khi bản án có hiệu lực pháp luật đều được ra quyết định thi hành án. Xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Làm tốt công tác kiểm tra các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, giải quyết đơn thư của công dân, công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Tòa án.


Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm sát làm việc với Trại giam Quyết Tiến, Bộ Công an

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang với chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự được tiến hành chặt chẽ ngay từ khi thụ lý kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và trong các giai đoạn tố tụng. Viện Kiểm sát hai cấp đã chú trọng nâng cao trách nhiệm trong việc phê chuẩn các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, đảm bảo việc bắt, tạm giữ, tạm giam có căn cứ, đúng pháp luật. Năm 2019, đã kiểm sát 613 vụ, 1.157 bị can, truy tố chuyển Tòa 583 vụ, 1.093 bị can (đạt 95,1%). Chú trọng nâng cao công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính; việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; thi hành án dân sự; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Qua công tác kiểm sát trực tiếp và kiểm sát thường kỳ, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã ban hành 02 kháng nghị, 90 kiến nghị, 21 thông báo góp phần tích cực hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2019 đề ra, hoàn thành mục tiêu “Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, công tác tham mưu, tổng hợp, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính hậu cần ngày được nâng cao.

Trong năm 2019, Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục trực thuộc đã chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao, nhất là chỉ tiêu tỷ lệ thi hành xong về việc và về tiền. Tổng số thụ lý là 5.763 việc, 200.078.827.000 đồng, giảm 239 việc (3,98%) và tăng 61.330.396.000 đồng (44%) so với năm 2018; trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 3.696 việc, 29.970.404.000 đồng, đạt tỷ lệ 88% về việc, 44,5% về tiền (vượt 13% về việc, 10% về tiền so với chỉ tiêu được Tổng cục giao).

Để đạt được kết quả đó, lãnh đạo Chi cục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chỉ đạo sát sao đối với các vụ việc phức tạp, khó thi hành. Các đơn vị trực thuộc đã tích cực tập trung vào công tác tổ chức thi hành án, phân loại án, những vụ việc có điều kiện cơ bản đã được quan tâm giải quyết. Nội bộ đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động được nâng lên. Việc phối hợp trong thi hành án giữa các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong giải quyết việc thi hành án ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; không có vụ việc khiếu nại thi hành án dân sự  bức xúc, kéo dài, không có vụ việc thi hành án dân sự làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự của địa phương.

Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục