Giảm đơn vị hành chính cấp xã: Chính quyền quyết tâm, nhân dân đồng thuận

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), tỉnh ta đã chủ động và triển khai thực hiện việc sắp xếp, giảm đơn vị hành chính cấp xã, từng bước tinh gọn hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện đồng bộ, đúng hướng dẫn của Trung ương một cách xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở đã nhận được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Triển khai bài bản, đồng bộ

Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019 - 2021 và Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, dự kiến hết năm 2019, tỉnh ta sẽ giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã là Sầm Dương, Thanh Phát (Sơn Dương) và thị trấn Tân Bình (Yên Sơn). Theo đó, sáp nhập xã Tuân Lộ và xã Thanh Phát để thành lập xã Tân Thanh, sáp nhập xã Sầm Dương và xã Lâm Xuyên để thành lập xã Trường Sinh thuộc huyện Sơn Dương; sáp nhập thị trấn Tân Bình (Yên Sơn) vào xã Đội Cấn (TP Tuyên Quang) để thành lập phường Đội Cấn thuộc thành phố Tuyên Quang. Tại kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua nghị quyết về việc tán thành Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019 - 2021. 

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh nhằm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương để tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định, góp phần giảm số lượng đơn vị hành chính, giảm số người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, giảm chi ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng các tiêu chí phấn đấu đưa thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II vào năm 2020.


Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Tân Bình (Yên Sơn) họp bàn công tác lãnh đạo tuyên truyền về chủ trương sáp nhập với xã Đội Cấn để thành lập phường Đội Cấn thuộc TP Tuyên Quang.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đã được tỉnh lãnh đạo bài bản, đồng bộ, cụ thể trong Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 18-2-2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019 - 2021. UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ đối với từng sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang trong việc tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã. Đồng thời, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trình Tỉnh ủy xem xét, thống nhất trước khi trình Bộ Nội vụ cho ý kiến để làm cơ sở xây dựng Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. 

Sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án chi tiết. UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng và lấy ý  kiến cử tri tại các đơn vị hành chính thực hiện sáp nhập, sắp xếp theo đúng quy định tại Điều 131 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các hướng dẫn khác của Chính phủ. UBND các xã đã thành lập các tổ công tác, chỉ đạo việc họp thôn để tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập. UBND các xã liên quan đến việc sắp xếp đã tổ chức lập, niêm yết danh sách cử tri, phát phiếu lấy ý kiến cử tri đúng trình tự, hướng dẫn theo quy định, kế hoạch. Tại các xã thực hiện sắp xếp, sáp nhập, tỷ lệ cử tri đồng thuận cao, đạt từ trên 85% trở lên.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Thế, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn 9, xã Đội Cấn (TP Tuyên Quang), việc sáp nhập thị trấn Tân Bình vào xã Đội Cấn đều được bà con nhân dân nắm bắt và đồng thuận cao. Người dân được tham gia ý kiến và nắm được các nội dung trong sáp nhập. Tỷ lệ cử tri nhất trí qua lấy ý kiến đạt 100%. Đồng chí Đàm Thị Vân Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuân Lộ (Sơn Dương) cho biết, đảng ủy xã chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng đến người dân, tổ chức lấy ý kiến cử tri đúng quy trình. Tỷ lệ cử tri nhất trí sáp nhập đạt 93,40%. 


Nhà văn hóa thôn Xá Nội, xã Đội Cấn (TP Tuyên Quang) tạo thuận lợi cho người dân sinh hoạt cộng đồng. 

Cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thuận

Từ khi triển khai đến nay, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, công chức, nhân dân. Trong đó, cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện. Đồng chí Nguyễn Văn Điều, Phó Chủ tịch UBND xã Sầm Dương (Sơn Dương) chia sẻ, theo dự thảo đề án thì xã Sầm Dương phải giảm 5 cán bộ và một số công chức được điều động đến nơi khác làm việc. Đồng chí Điều cũng là một trong 5 cán bộ thuộc diện tinh giản do chưa đáp ứng về trình độ chuyên môn nhưng không thể đào tạo lại.

Đồng chí cho biết, về số năm công tác thì đồng chí đủ để hưởng lương nhưng về độ tuổi thì chưa đủ. Mặc dù vậy, đồng chí vẫn nhất trí cao với chủ trương sáp nhập xã Sầm Dương và Lâm Xuyên và tinh giản bộ máy cán bộ, công chức xã. Đồng chí Dương Đức Quang, Chủ tịch UBND xã Thanh Phát cho biết: “Đảng, Nhà nước phân công nhiệm vụ gì thì chúng tôi cũng làm hết trách nhiệm của mình. Dù giữ cương vị lãnh đạo nữa hay không thì chúng tôi cũng đồng thuận cao và gương mẫu chấp hành”.

Bên cạnh việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, việc giảm đơn vị hành chính cấp xã cũng tiến hành sắp xếp đội ngũ cán bộ, viên chức ở các trường học, trạm y tế xã. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, viên chức giáo dục và y tế khi sáp nhập được rà soát một cách kỹ lưỡng, cẩn trọng để xây dựng phương án bố trí chức danh lãnh đạo, quản lý và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Vì vậy, đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, công chức, viên chức. Bác sỹ Nguyễn Kim Cương, Trưởng trạm Y tế xã Thanh Phát (Sơn Dương) cho biết, hiện nay, trạm có 4 y, bác sỹ. Dự kiến sau sáp nhập, có một số cán bộ của trạm phải luân chuyển sang xã khác. Anh đồng thuận cao với chủ trương sáp nhập xã, sáp nhập trạm y tế xã.

Ông Nguyễn Văn Định, trưởng thôn Đồng Tâm, xã Sầm Dương cho biết, tỷ lệ nhân dân nhất trí với phương án sáp nhập xã đạt trên 98%. Thôn cũng đã tuyên truyền sâu rộng tới người dân về lý do sáp nhập xã, những thuận lợi khi sáp nhập xã. Còn tại xã Thanh Phát, khi lấy ý kiến người dân, tỷ lệ người dân nhất trí đạt trên 89%. Nhiều thôn, người dân đồng thuận đạt tỷ lệ 100%. Ông Dương Việt Hùng, trưởng thôn Lục Liêu cho biết, người dân trong thôn khi lấy ý kiến đều đồng thuận 100% với phương án sáp nhập xã. Ông mong muốn, sau khi sáp nhập, người dân sẽ được tạo điều kiện để thay đổi, cải chính thông tin trên một số giấy tờ cá nhân, hộ gia đình. Ông Phùng Tiến Long, người dân thôn Lục Liêu bày tỏ sự đồng thuận về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: “Các cuộc họp thôn để thông báo và lấy ý kiến về sáp nhập xã Thanh Phát vào xã Tuân Lộ, tôi đều được tham gia. Tôi rất đồng thuận với chủ trương này”.

Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục