Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ thôn Phố Chinh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa

Thực hiện Quy định số 18-QĐi/TU ngày 05/10/2018 của Tỉnh ủy quy định về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư.

Chiều ngày 04/9/2019, đồng chí Khánh Thị Xuyến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ của Chi bộ thôn Phố Chinh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.


Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ

Chi bộ thôn Phố Chinh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa có 16 đảng viên, trong đó 04 đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng. Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã triển khai các Nghị quyết của Đảng, một số nội dung tại bản tin nội bộ số 275; tập trung đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2019 và thống nhất đề ra phương hướng lãnh đạo của chi bộ trong tháng 9/2019. Các đảng viên trao đổi, thảo luận, tập trung đóng góp ý kiến về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường, gắn với xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiện toàn các tổ chức đoàn thể của thôn; xóa hộ cận nghèo, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn…

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Thị Xuyến đánh giá cao kết quả đã đạt được trong thời gian qua của chi bộ và tinh thần chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt Đảng nghiêm túc, đúng quy định về sinh hoạt đảng. Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh và nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đồng chí đề nghị Chi bộ thôn Phố Chinh, xã Vinh Quang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết chi bộ đã đề ra. Đồng thời, để chuẩn bị tốt các nội dung cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí yêu cầu Chi bộ cần phải tập trung thực hiện tốt việc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương; Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, của xã về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị./.

Giang Nam

Tin cùng chuyên mục