Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2020

Chiều 22-10, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp tục chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10.
Video không hợp lệ

Phiên họp thảo luận các nội dung: Chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2021; Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung quan trọng khác.


Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Việt Hòa

Đối với Chương trình phát triển nhà ở, các đại biểu cho rằng, Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn cần tính toán cụ thể lại chỉ tiêu nhà ở tại khu vực nông thôn đến năm 2025. Nhà ở công vụ nên tập trung cho giáo viên và nhân viên y tế...

Đại biểu đã nghe dự thảo Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS do lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày. Các đại biểu cũng thảo luận cho ý kiến Sở Giáo dục và Đào tạo cần rà soát lại kế hoạch cụ thể và xây dựng lộ trình thực hiện đáp ứng các quy định.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải trình bày dự thảo đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Theo đó, mục tiêu phấn đấu bê tông hóa hơn 70% số km đường giao thông nông thôn chưa được cứng hóa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định; xây dựng hoàn thành trên 350 cầu trên đường giao thông nông thôn.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận cuộc họp. Ảnh: Việt Hòa

Kết luận phiên họp chiều nay, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân, nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống. Chính vì vậy cần triển khai thực hiện sớm.

Đồng chí đề nghị Sở Giao thông vận tải phối hợp với các huyện rà soát lại tổng thể số liệu, khi đầu tư phải tính được hiệu quả đối với từng địa bàn, thôn bản. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối nguồn lực để thi công hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn đảm bảo kỹ thuật, chỉ đầu tư làm mới, không đầu tư làm lại.

Đối với lộ trình xây dựng nhà ở cho công nhân và sinh viên cần thực hiện ở giai đoạn 2022-2023. Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát lại danh mục phát triển nhà ở cụ thể, chính xác để triển khai đồng bộ Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư.

Đồng chí nhất trí với mục tiêu đến hết năm 2030, 100% giáo viên của tỉnh đạt trình độ chuẩn theo kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí đề nghị các sở ngành, các địa phương ngay sau cuộc họp này rà soát lại tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để điều hành thực hiện, bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2020.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục