Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Chiêm Hóa tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIX

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Ngày 23/7/2021,Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Chiêm Hóa tiếp xúc cử tri tại 06 xã, thị trấn của huyện Chiêm Hóa; đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Tri Phú; đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thị trấn Vĩnh Lộc; đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài Chính tiếp xúc cử tri tại xã Vinh Quang, Hòa Phú; đồng chí Lý Ngọc Thanh, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yên Nguyên, Ngọc Hội...

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn cùng đông đảo cử tri trên địa bàn các xã, thị trấn tiếp xúc cử tri.


Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tri Phú

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với cử tri kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả kỳ họp thứ nhất, thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp thứ nhất, kỳ họp mở đầu cho cả nhiệm kỳ của HĐND tỉnh khóa XIX, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu những đại biểu ưu tú, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giữ các chức vụ chủ chốt của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành bầu 25 vị Hội thẩm của Toà án nhân dân tỉnh.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tiếp xúc cử tri thị trấn Vĩnh Lộc

Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, là kỳ họp thường lệ đầu tiên các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; thảo luận, thông qua 05 nghị quyết về các cơ chế, chính sách có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân trong tỉnh, trong đó Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 có tác động lớn đến nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng thụ hưởng, thiết thực, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa của tỉnh nhằm cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra và thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh.


Cử tri xã Tri Phú phát biểu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh tại hội nghị

Cử tri thị trấn Vĩnh Lộc phát biểu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh tại hội nghị

Cử tri dự hội nghị rất vui mừng, phấn khởi trước thành công cuộc bầu cử, kết quả của kỳ họp thứ nhất, thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX; trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm và xây dựng; tại 06 điểm tiếp xúc cử tri, đã có 47 lượt cử tri phát biểu ý kiến về các vấn đề cử tri quan tâm, như: Tác động của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh; việc chi trả chế độ đối với người có công; việc nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường liên thôn, liên xã; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đầu tư cơ sở vật chất để thực hiện đánh giá lại đối với các trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; việc quản lý, sử dụng công trình nước sinh hoạt tập trung; việc thực hiện một số chính sách do HĐND tỉnh ban hành về hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, mức hỗ trợ đối với các chi hội đoàn thể thôn, bản, hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò...

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Tri Phú, đồng chí Ma Thế Hồng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh bày tỏ lòng biết ơn với sự tin tưởng của cử tri đã tín nhiệm bầu làm đại đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Tiếp thu ý kiến của cử tri; đồng chí cho rằng đây là nguyện vọng chính đáng của cử tri, là những vấn đề xác đáng với yêu cầu phát triển của địa phương. Đồng thời, làm rõ một số nội dung về các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh liên quan trực tiếp đến những vấn đề cử tri quan tâm. Những vấn đề khác được đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp và chuyển tới các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.


Đại biểu Hà Trung Kiên phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri xã Hòa Phú

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Yên Nguyên.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri khác, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu kiến nghị của cử tri, trả lời và làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm; các đại biểu mong muốn cử tri và Nhân dân huyện Chiêm Hóa tiếp tục ủng hộ, đồng thuận với chủ trương, chính sách phát triển chung của tỉnh, chia sẻ với những khó khăn của tỉnh, động viên bà con Nhân dân tiếp tục tập trung lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021.


Cử tri xã Yên Nguyên phát biểu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh tại hội nghị

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các đại biểu ghi nhận, tổng hợp, báo cáo kết quả với Thường trực HĐND tỉnh, chuyển đến các cơ quan giải quyết theo đúng thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Một số ý kiến thuộc thẩm quyền trả lời của cấp huyện, xã đã được đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; UBND huyện Chiêm Hóa và một số phòng chuyên môn của huyện giải trình, làm rõ.

Minh Trang

Tin cùng chuyên mục