Thông báo tạm dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng

Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tạm dừng việc tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng

Tin cùng chuyên mục