Đồng chí Triệu Kim Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 11 HĐND tỉnh khóa XVIII

Ngày 18/11/2020, đồng chí Triệu Kim Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tại đã thực hiện tiếp xúc cử trị tại xã Trường Sinh huyện Sơn Dương.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Kim Long tiếp xúc cử tri tại xã Trường Sinh

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri đồng chí Phạm Văn Lương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương; lãnh đạo Mặt trân Tổ quốc huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ công chức xã, các Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn trên địa bàn xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng đầu năm 2020 và dư kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm tại Hội nghị đã có 04 lượt cử tri phát biểu với 08 ý kiến về các nội dung: Chế độ cho cán bộ không chuyên trách ở thôn bản; chế độ thanh toán hỗ trợ con giống, hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; điện sinh hoạt không ổn định, đường lưới điện yếu không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân; nâng cấp hồ thủy lợi Dộc Ổi… Các kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo UBND huyện tiếp thu, trả lời tại Hội nghị.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Kim Long đề nghị, trên cơ sở các kiến nghị của cử tri, cấp ủy, chính quyền xã Trường Sinh và các ngành của huyện Sơn Dương xem xét, giải quyết những vấn đề chính đáng của cử tri đã nêu. Đối với những vấn đề còn lại, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời đồng chí cũng thôn tin đến cử tri về một số chủ trương, kế hoạch thực hiện của tỉnh thời gian tới đặc biệt là một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề ngày 12/11/2020 như nghị quyết thông qua đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025; về chủ chương đầu tư các dự án xây dựng đường giao thông; chủ trương đầu tư các dự án xây dựng cầu trên địa bàn tỉnh…


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Kim Long và đồng chí Hà Trung Kiên, Giám đốc Sở Tài chính dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư thôn Phan Lương.

Kết thúc Hội nghị tiếp xúc cử tri Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư thôn Phan Lương, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương.

Văn Lượng

Tin cùng chuyên mục