Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Triệu Kim Long tiếp xúc cử tri xã Tam Đa

Ngày 11/9/2020, đồng chí Triệu Kim Long, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Trần Thị Lan Anh, Phó hiệu Trưởng trường Mầm non xã Đại Phú đã thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII tại xã Tam Đa, huyện Sơn Dương.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có lãnh đạo HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn; Ngân hàng chính sách chi nhánh huyện, chi nhánh điện lực huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận xã Tam Đa, huyện Sơn Dương.


Đồng chí Triệu Kim Long, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu với cử tri xã Tam Đa

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri về nội dung, kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh những tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Cử tri xã Tam Đa đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII và những kết quả mà tỉnh đạt được trong 8 tháng đầu năm 2020 đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid-19; đồng thời tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành, các cấp trong việc thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tại hội nghị đã có 13 lượt cử tri phát biểu ý kiến, với các nội dung về: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chế độ, chính sách đối với người có công; kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức Hội tại thôn; việc đầu tư, nâng cấp hệ thống đường điện; nâng cấp các tuyến đường đường giao thông trên địa bàn xã; việc thanh toán tiền nợ của Công ty mía đường Sơn Dương; chi hỗ trợ cho cán bộ, người tham giá công tác phòng, chống dịch Covid 19...

Các kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tam Đa tiếp thu và trả lời, làm rõ theo thẩm quyền.

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp thu, trả lời làm rõ các kiến nghị của cử tri, đồng thời cho rằng các kiến nghị phản ánh thực tế nguyện vọng chính đáng của cử tri trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu UBND huyện Sơn Dương, UBND xã Tam Đa quan tâm giải quyết, trả lời các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền, các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh Tổ đại biểu sẽ tổng hợp gửi Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh và các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Văn Lượng

Tin cùng chuyên mục