Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Sơn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII. Ngày 09/9/2020, các đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu huyện Yên Sơn đã tiếp xúc cử tri tại các xã: Hoàng Khai, Mỹ Bằng, Tiến Bộ, Phúc Ninh, Thắng Quân, Kiến Thiết, huyện Yên Sơn.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy, ​Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hoàng Khai.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, qua nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo, các cử tri rất phấn khởi về thành công của kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá XVII; về kết quả thực hiện nhiệm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 8 tháng đầu năm cũng như đồng tình với nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh những tháng cuối năm 2020 của tỉnh.


Đồng chí Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh​ tiếp xúc cử tri xã Mỹ Bằng.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đã có 77 lượt cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị, tập trung vào các nội dung như: vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đầu tư, nâng cấp hệ thống điện, đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng; bố trí đất xây dựng nghĩa trang tại một số thôn; việc ô nhiễm môi trường, đảm bảo nguồn nước sạch cho khu di dân, tái định cư; về chính sách hỗ trợ, giới thiệu, quảng bá nhằm tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho bà con nhân dân; đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, bố trí giáo viên còn thiếu cho các trường học; chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; việc chi trả chế độ trợ cấp cho đối tượng công an viên có thời gian công tác trên 15 năm theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; kinh phí hỗ trợ hoạt động cho Chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội tại thôn; cơ chế vay vốn tại Ngân hàng Chính sách -Xã hội… Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND các xã, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp thu, trả lời, làm rõ theo thẩm quyền.


Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tiến Bộ

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn tiếp xúc cử tri xã Phúc Ninh

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh bày tỏ mong muốn cử tri, nhân dân tích cực thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2020 cũng như nhiệm kỳ 2015- 2020 của tỉnh; đồng thời đề nghị UBND cấp huyện, cấp xã tập trung giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri theo thẩm quyền. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, Trung ương, đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh chuyển tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định./.

Thu Hương

Tin cùng chuyên mục