Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Chiêm Hóa tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 và kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVIII

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 và kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVIII, ngày 11/01/2021, các đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu huyện Chiêm Hóa đã tiếp xúc cử tri tại các xã: Trung Hòa, Xuân Quang, Tri Phú, huyện Chiêm Hóa.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Tri Phú

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri kết quả của kỳ họp thứ 11 và kỳ họp chuyên đề; một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020; thông tin về nội dung một số nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách của tỉnh đã thông qua tại các kỳ họp.


Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Trung Hòa

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri tại các xã đã phát biểu 26 lượt ý kiến, kiến nghị tập trung vào các nội dung như: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường huyện, đường xã; nâng cấp hạ tầng đảm bảo chất lượng, an toàn điện lưới quốc gia; xây trụ sở xã, trạm y tế xã; đầu tư trang thiết bị cho các trường học trên địa bàn; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài; hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình chính sách người có công với cách mạng; triển khai hiệu quả hơn nữa các giải pháp giảm nghèo; tăng cường biện pháp quản lý về an ninh trật tự trên địa bàn, giảm thiểu tối đa các tệ nạn xã hội  như lô đề, cho vay nặng lãi… Ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND các xã, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp thu, trả lời, làm rõ theo thẩm quyền.


Cử tri xã Tri Phú phát biểu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh

Cử tri xã Trung Hòa phát biểu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh bày tỏ mong muốn cử tri, nhân dân tích cực thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 cũng như nhiệm kỳ 2021- 2026 của xã, huyện, tỉnh; đồng thời đề nghị UBND cấp huyện, cấp xã tập trung giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri theo thẩm quyền. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các đại biểu tiếp thu, tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri theo quy định./.

Bàn Phín

Tin cùng chuyên mục