Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xúc cử tri thôn Bình Ca

Chiều 25-11, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xúc cử tri thôn Bình Ca, xã An Khang (TP Tuyên Quang) trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.
Video không hợp lệ

Cùng dự có các đồng chí: Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ngành, HĐND, UBND thành phố.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xúc cử tri thôn Bình Ca.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVIII; dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 và kế hoạch năm 2021.


Các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố Tuyên Quang và xã An Khang tiếp xúc cử tri thôn Bình Ca.

Cử tri thôn Bình Ca kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh về các vấn đề: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp và bồi thường đất sản xuất; đầu tư nâng cấp đường giao thông nông thôn, đường điện, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; đầu tư trụ sở Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp…


Cử tri thôn Bình Ca phát biểu ý kiến.

Đại diện lãnh đạo xã An Khang, UBND thành phố Tuyên Quang và một số sở đã giải đáp, làm rõ ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền.

Thay mặt đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, đòi hỏi người dân phải nỗ lực không ngừng. Đồng chí chúc mừng và ghi nhận những kết quả mà xã An Khang đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới xã cần tiếp tục phấn đấu xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí giải đáp rõ hơn một số ý kiến kiến nghị liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chính sách cho các hộ di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang. Đồng thời đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính phối hợp xem xét giải quyết, báo cáo UBND tỉnh trước 20-11-2020. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp các ý kiến để giao các ngành, địa phương giải quyết.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục