Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

Ngày 02/12/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh họp thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ủy viên UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Đức Thọ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Qua xem xét báo cáo của UBND tỉnh và báo cáo Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu dự phiên họp đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Qua đó cho thấy, các kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn chủ động, tích cực giải quyết, nhiều kiến nghị phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan chức năng được UBND tỉnh kiên quyết chỉ đạo, tìm cách tháo gỡ. Đối với những kiến nghị chưa thể giải quyết dứt điểm ngay được UBND tỉnh trả lời khá rõ. Công tác giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, sát tình hình thực tế. Kết quả giải quyết nội dung kiến nghị cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII cử tri đã có 330 kiến nghị thuộc các lĩnh vực: Sản xuất nông, lâm nghiệp (15 kiến nghị); tài nguyên, môi trường, giao thông, xây dựng, thủy lợi, điện (250 kiến nghị); văn hóa - xã hội (29 kiến nghị); chế độ chính sách (36 kiến nghị). Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã trực tiếp tiếp thu, giải đáp những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển các kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh để xem xét, giải quyết và chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố giải quyết, trả lời theo thẩm quyền.

Đến hết tháng 11 năm 2020 đã có 330/330 kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố xem xét, giải quyết, trả lời, đạt tỷ lệ 100% tổng số kiến nghị, trong đó: 101/330 kiến nghị đã được giải quyết xong, chiếm tỷ lệ 30,6%; 167/330 kiến nghị đang được xem xét giải quyết và đã có lộ trình giải quyết, chiếm tỷ lệ 50,6%, trong đó có 140 kiến nghị đang được xem xét, giải quyết; 27 kiến nghị có lộ trình giải quyết; 62/330 kiến nghị được UBND tỉnh tiếp thu nhưng do khó khăn về nguồn lực nên chưa thực hiện được, chiếm tỷ lệ 18,8%

Tuy nhiên, bên cạnh còn một số kiến nghị về đất đai, đầu tư xây dựng được cử tri ở nhiều địa phương kiến nghị có đủ cơ sở, điều kiện giải quyết nhưng tiến độ giải quyết còn chậm hoặc chưa được giải quyết dứt điểm. Nhiều kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh giải quyết trong báo cáo giám sát tại các kỳ họp trước nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; một số kiến nghị đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, nhưng kết quả giải quyết chậm; việc phối hợp giải quyết giữa các cơ quan chuyên môn với UBND huyện, thành phố chưa chặt chẽ.

Kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh đồng thời đề nghị UBND tỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo thẩm tra. Thường trực HĐND tỉnh giao Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ sở báo cáo thẩm tra và các ý kiến thảo luận của đại biểu dự hội nghị, hoàn thiện báo cáo giám sát việc giải kiến nghị của cử tri; trong đó cần đánh giá đầy đủ những nỗ lực của UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, xác định cụ thể những kiến nghị chưa được giải quyết, chậm giải quyết trên từng lĩnh vực và trách nhiệm theo thẩm quyền của từng cấp, từng địa phương; từ đó kiến nghị biện pháp và thời hạn giải quyết phù hợp./.

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục