Thảo luận tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII khẳng định: “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới”

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII có nội dung rất quan trọng là tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan. Đây là nội dung được các đại biểu hết sức quan tâm.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đã có 22 đại biểu đăng ký thảo luận, tập trung vào các nhóm vấn đề: Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trong thực hiện chức năng của HĐND tỉnh quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; hoạt động giám sát, giải trình, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân; vai trò của Thường trực HĐND tỉnh trong chỉ đạo, điều hòa hoạt động các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh; những đổi mới trong chuẩn bị, tổ chức, điều hành kỳ họp HĐND tỉnh; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong đề xuất, trình HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách; công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong hoạt động của HĐND tỉnh. Các nội dung thảo luận của đại biểu đều khẳng định nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh là một nhiệm kỳ hoạt động dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới. Các đại biểu HĐND tỉnh đã gắn bó với Nhân dân, trăn trở về những bức xúc trong cuộc sống của người dân; đã cố gắng sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri; chủ động, tích cực đề xuất giải pháp và tham gia quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh; mỗi đại biểu HĐND tỉnh đã luôn nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự mong đợi và kỳ vọng của Nhân dân.

Đã có 10 ý kiến phát biểu tại kỳ họp, các ý kiến nhất trí cao với các báo cáo trình tại kỳ họp, đánh giá kết quả đạt được của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.


Đại biểu Khánh Thị Xuyến

Thảo luận về việc thực hiện chức năng của HĐND tỉnh quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, đại biểu Khánh Thị Xuyến, Tổ đại biểu thành phố khẳng định: Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh tổ chức 18 kỳ họp đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương; các nghị quyết được ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy được nội lực của tỉnh, trí tuệ của đại biểu HĐND tỉnh và giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri, tuy nhiên còn một số hạn chế trong xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sác đặc thù của địa phương, sự phối hợp giữa các cấp, ngành trong tham mưu, xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết.

Về công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan đã bám sát chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, trao đổi thông tin…


Đại biểu Vân Đình Thảo

Về công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh, đại biểu Vân Đình Thảo, Tổ đại biểu huyện Na Hang - Lâm Bình khẳng định trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 phát triển kinh tế, xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn, trong đó có các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, các dự án phát triển hạ tầng đô thị, dịch vụ, du lịch, góp phần quan trọng trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương.


Đại biểu Phạm Văn Loan

Đại biểu Phạm Văn Loan, Tổ đại biểu huyện Yên Sơn đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, kịp thời tham mưu với cấp ủy, đề xuất HĐND tỉnh ban hành các chính sách đặc thù của địa phương đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội trong khả năng cân đối của ngân sách tỉnh; bên cạnh đó, còn những hạn chế, tồn tại trong xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết như: Chưa đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả…, việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nghị quyết còn chậm, sự phối hợp của các cấp và ngành trong giải quyết kiến nghị của HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và cử tri chưa hiệu quả, kịp thời; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu của Nhân dân, nhất là cải cách thủ tục hành chính chưa thỏa mãn nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.


Đại biểu Phùng Quang Huấn

Các đại biểu Phùng Quang Huấn, Nông Thị Toản, Tổ đại biểu huyện Na Hang - Lâm Bình thảo luận về những đổi mới và hiệu quả trong công tác quản lý điều hành, tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành nhằm hiện đại hóa hoạt động của HĐND tỉnh, thực hiện cải cách hành chính, giúp các nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh.

Cũng tại phiên thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, thông qua 05 dự thảo nghị quyết về: Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; Đề án thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Tuyên Quang; bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh; xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang tại địa điểm mới.

Kết luận phiên thảo luận, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND tỉnh; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; đóng góp của Ủy ban MTTQ tỉnh, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND tỉnh, UBND tỉnh và MTTQ tỉnh; hoạt động của Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh trong thực thi Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn tỉnh. Các nghị quyết của HĐND tỉnh đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, được Nhân dân đồng tình ủng hộ. HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong mọi hoạt động góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương theo trách nhiệm quản lý, nghiêm túc tiếp thu để có giải pháp tích cực trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, kịp thời khắc phục những hạn chế, khó khăn, góp phần thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh hàng năm và 5 năm 2021 - 2025. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường hơn nữa các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, các kết luận của Chủ tọa. Đồng thời, gương mẫu thực hiện và động viên Nhân dân chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh./.   

Minh Trang - Thu Hương

Tin cùng chuyên mục