Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

Ngày 12-7, các Ban HĐND tỉnh đã tiến hành các cuộc họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII. Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại các cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, công chức (là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập), người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và sau khi thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ ngày 24-4-2019 của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2019; việc giao số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội; quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…

Cho ý kiến vào báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm, các đại biểu đã đề nghị các ngành chuyên môn làm rõ một số những tồn tại, hạn chế như chỉ tiêu sản xuất công nghiệp đạt thấp; việc phế canh cây mía trong sản xuất nông nghiệp; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một số vấn đề về thu ngân sách, giáo dục, y tế, lao động thương binh và xã hội, công tác giảm nghèo, tình hình thi hành pháp luật, đảm bảo quốc phòng an ninh… Đại diện các sở, ngành có liên quan đã tiếp thu, trao đổi, làm rõ các vấn đề.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đánh giá cao chất lượng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đồng chí nhấn mạnh, các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND thông qua tại kỳ họp thứ 8 này có phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Do đó, các Ban HĐND tỉnh phải thực hiện chặt chẽ công tác kiểm soát trước khi trình Thường trực HĐND tỉnh. Nội dung các nghị quyết phải chặt chẽ, dễ hiểu, không được hiểu theo nhiều nghĩa, đảm bảo khi ban hành có tính thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng chí đề nghị các sở, ngành hữu quan cần tiếp thu chọn lọc, bổ sung những ý kiến tại buổi thẩm tra để hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh sắp tới.              

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục