Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 7/2020

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, ngày 14/7/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp cho ý kiến về các nội dung trình tại kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vân Đình Thảo, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. 


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì phiên họp. Ảnh Thanh Phúc

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII. Qua xem xét báo cáo của UBND tỉnh nhận thấy: Công tác giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, sát tình hình thực tế. Kết quả giải quyết nội dung kiến nghị cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Số lượng kiến nghị của cử tri giảm dần qua các kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ kiến nghị được giải quyết xong cao hơn 3,43% so với kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII. Nhiều kiến nghị chính đáng của cử tri đã được giải quyết kịp thời, như: Việc hỗ trợ xi măng làm đường bê tông nội đồng; việc triển khai Thông tư số 96/TT-BTC ngày 10/10/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc trả lời kiến nghị của cử tri còn một số hạn chế: Tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri còn chậm, một số kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm; một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được cơ quan chức năng trả lời, tuy nhiên nội dung trả lời không đúng với nội dung cử tri đang quan tâm hoặc không đúng với thực tế; công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng với chính quyền địa phương trong quá trình xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri chưa chặt chẽ dẫn đến một số kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết hoặc nội dung trả lời giữa các cơ quan, đơn vị không có sự thống nhất; công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giải quyết những vướng mắc tại cơ sở của chính quyền địa phương hiệu quả chưa cao dẫn đến một số kiến nghị đã được UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo giải quyết, tuy nhiên do không có sự đồng thuận từ phía người dân nên kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm.


Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu báo cáo các nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh Thanh Phúc

Qua ý kiến thảo luận của các vị đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp, quan tâm nâng cao chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các sở ngành khẩn trương giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo, đặc biệt chú ý các kiến nghị về lĩnh vực tài nguyên - môi trường, quy hoạch xây dựng, sản xuất nông - lâm nghiệp. Đối với các kiến nghị liên quan đến trách nhiệm của nhiều ngành phải có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình xem xét, giải quyết và trả lời cử tri.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã nghe, cho ý kiến đối với 08 nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII: báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2016 đến năm 2019 (giám sát bằng hình ảnh); dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp; công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; báo cáo tổng hợp nhóm vấn đề chất vấn và gợi ý thảo luận tại kỳ họp; tiến độ chuẩn bị các nội dung của kỳ họp; dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Kết luận phần thảo luận, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Giao các Ban của HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh đôn đốc UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND theo luật định, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất về nội dung, số liệu, phù hợp với thực tiễn./.

Ngọc Trâm
Video: Lý Vinh - Lý Dũng - Hoàng Thảo

Tin cùng chuyên mục