Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 3/2020

Trong 02 ngày 12 và 13/3/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII. Theo đó, kỳ họp diễn ra vào đầu tháng 7/2020. Dự kiến kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 24 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và một số ngành liên quan. Nổi bật là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các nhà máy, cơ sở sản xuất, bệnh viện trên địa bàn tỉnh; kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề bằng hình ảnh việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh giai đoạn 2016 - 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Dân tộc HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các báo cáo của UBND tỉnh và các ngành; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan.

Dự kiến kỳ họp thứ 10 sẽ xem xét, thông qua 07 dự thảo nghị quyết, trong đó có những nghị quyết quan trọng như: Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2021 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2021-2025;  Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Quy định về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Đề án số lượng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, số lượng lãnh đạo cấp phó, số lượng phòng, ban, đơn vị trực thuộc của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh...

Kết luận phần thảo luận, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các Ban của HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh để rà soát những nội dung cần phải thông qua Hội đồng nhân dân, để kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy đưa vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII. Nghiên cứu đề xuất nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 10; rà soát việc thực hiện các kết luận chất vấn tại các kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay của UBND tỉnh, các ngành chức năng để tiếp tục chất vấn nếu thấy cần thiết.

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét và cho ý kiến đối với báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; báo cáo của các Ban HĐND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; nghe và cho ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh.

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục