Phát biểu khai mạc Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang!

Kính thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ!

Kính thưa các các vị đại biểu Quốc hội; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý!

Trong không khí hết sức khẩn trương của những ngày cuối năm 2020, chuẩn bị chào đón năm mới 2021, hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII tổ chức kỳ họp chuyên đề để quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu đã về dự kỳ họp. Kính chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc, thành công.

Kính thưa các vị đại biểu!

Tiếp nối các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 11 và kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhằm cụ thể hóa và sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống, tại kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét quyết định, thông qua 06 nội dung lớn:

Một là, Xem xét, cho ý kiến về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn.

Hai là, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ba là, Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Bốn là, Thông qua phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021; Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021; bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang.

Năm là, Xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án gồm Dự án di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang; Dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đi các khu di tích Bộ Tài chính và các bộ ngành tại xã Tú Thịnh và xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Dự án đầu tư xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang.

Sáu là, Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án điều hành cân đối ngân sách địa phương năm 2020.

Những nội dung Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Thời gian kỳ họp ngắn, khối lượng công việc nhiều; thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, bảo đảm cho thành công của kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp chuyên đề năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Tin cùng chuyên mục