Phát biểu khai mạc Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa XVIII (ngày 26/6/2020)

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang!

Kính thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và toàn thể các vị đại biểu dự kỳ họp!

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2020 tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và cho ý kiến để chấp thuận chủ trương đầu tư một số Dự án xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ; các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể các vị đại biểu đã về dự kỳ họp. Kính chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc, thành công!

Kính thưa các vị đại biểu!

Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 2356/QĐ-TTg, ngày 06/12/2016. Những năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều nhóm dự án trong Quy hoạch. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên nhiều hạng mục của dự án chưa được thực hiện. Để bảo đảm lộ trình thực hiện Quy hoạch đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo và được Thủ tướng chính phủ đồng ý cho lập mới chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025. Thực hiện Luật đầu tư công, tại kỳ họp chuyên đề này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án, để kịp thời triển khai thực hiện, phục vụ các hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945-16/8/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).

Cùng với đó, nhằm huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,  Kỳ họp chuyên đề này của HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, cho ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 02 dự án xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị là: Dự án Khu đô thị sinh thái và Dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang, (khu 1, thuộc phường An Tường, thành phố Tuyên Quang) và Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang.

Công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã được Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ và đúng luật. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để HĐND tỉnh xem xét và quyết định các chủ trương quan trọng nêu trên; bảo đảm cho kỳ họp thành công, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp chuyên đề năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tin cùng chuyên mục