Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang.

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 12, tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành chương trình đề ra.  

Kỳ họp vui mừng, phấn khởi được đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh  Tuyên Quang; đồng chí Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đến dự, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cá nhân các đồng chí đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang.  

Là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ, tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian xem xét các Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo công tác nhiệm kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh vui mừng nhận thấy, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 16 đã đề ra.

Đóng góp vào những thành quả đó, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tích cực đổi mới, tổ chức tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đặc biệt là trong quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn địa phương, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, ý trí, khát vọng phát triển của cử tri, nhân dân. Hoạt động thẩm tra, giám sát, giải trình, chất vấn được chú trọng, nội dung tập trung vào những vấn đề nóng, vấn đề khó, liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân; hoạt động chất vấn, giải trình diễn ra sôi nổi, thẳng thắn; giám sát bằng hình ảnh được tăng cường thực hiện đã góp phần phản ánh đầy đủ, sinh động khách quan thực tiễn tại cơ sở, mang tính thuyết phục cao; những hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm phát hiện qua giám sát được kịp thời kiến nghị, chuyển tải tới các ngành các cấp để giải quyết, tháo gỡ. Ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ trong tổ chức các kỳ họp không văn bản giấy, kỳ họp trực tuyến; hoạt động tương tác giữa đại biểu Hội đồng nhân dân với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri qua môi trường mạng được tăng cường và ngày càng phát huy hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã khẩn trương ban hành các chương trình, kế hoạch, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, nhất là trong những thời điểm điều kiện, hoàn cảnh nhiều khó khăn, bất lợi; chủ động tham mưu xây dựng trình ban hành các cơ chế chính sách và triển khai tổ chức thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang thông qua các tổ chức thành viên đã phát động, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua trong các cấp, các ngành, các địa phương, tới  từng hộ gia đình, từng cơ quan, đơn vị, phấn đấu lao động sản xuất; bám sát các phong trào, nhân rộng điển hình, tạo khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất. Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.

Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tin tưởng và đồng tình hưởng ứng thực hiện các chủ trương của Tỉnh ủy, cơ chế, chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; tự nguyện tham gia, huy động nội lực, sáng tạo trong lao động, sản xuất góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao của các địa phương.

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ngành, các cấp và các cơ quan, tổ chức hữu quan tập trung triển khai thực hiện các luật, nghị quyết mới được thông qua; phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm để sự kiện chính trị quan trọng này diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, xem xét và thống nhất cao thông qua 05 nghị quyết về: quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; Thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang để đảm bảo tinh gọn bộ máy, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu phục vụ hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn mới; nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021; và các nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang; dự án Xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang.  

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Thắng và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Triệu Kim Long, do đã được nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí Triệu Kim Long đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và sự phát triển của tỉnh trong những năm qua.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã tiến hành bầu bà Lê Thị Thanh Trà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; bầu ông Nguyễn Văn Lợi giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; bầu 04 đồng chí làm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí và tin tưởng các đồng chí vừa được bầu giữ các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh phát huy cao độ năng lực và tinh thần trách nhiệm của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một nhiệm kỳ hoạt động dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới sắp kết thúc; trong thời gian qua các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã gắn bó với Nhân dân, trăn trở về những bức xúc trong cuộc sống của người dân; đã cố gắng sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri; chủ động, tích cực đề xuất giải pháp và tham gia quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh; mỗi đại biểu chúng ta đã luôn nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự mong đợi và kỳ vọng của Nhân dân. Nhân dịp chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi chân trọng cảm ơn và chúc mừng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu. Tôi hi vọng rằng, dù tiếp tục tái cử hay đảm nhận nhiệm vụ khác, chúng ta luôn nhớ và tự hào về một nhiệm kỳ cùng nhau hoạt động ở Hội đồng nhân dân và tiếp tục nỗ lực, tâm huyết đóng góp cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và sự phát triển của tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến toàn thể nhân dân, cử tri trong tỉnh đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi thực hiện trọng trách được giao phó. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng dân tộc và các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, Ban,  Ngành Trung ương; cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; cảm ơn sự phối hợp, cộng đồng trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, các ngành, các cấp và các cơ quan, tổ chức hữu quan.

Với truyền thống và kinh nghiệm tích lũy qua các nhiệm kỳ hoạt động, với ý thức trách nhiệm trước Nhân dân và sự phát triển của tỉnh, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, những thành tích đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy cử tri và Nhân dân.

Với kết quả tốt đẹp của kỳ họp và niềm tin tưởng đó, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Tin cùng chuyên mục