Phát biểu bế mạc Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang!

Kính thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các vị đại biểu Quốc hội!

Thưa các các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý!

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã dân chủ thảo luận, xem xét và quyết định thông qua báo cáo của UBND tỉnh về phương án điều hành cân đối ngân sách địa phương năm 2020 và 09 nghị quyết.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn là cần thiết, hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, là bước cụ thể hóa thực hiện Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030...Việc nhập xã Phúc Sơn, xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa về huyện Lâm Bình, thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình có sự đồng thuận, thống nhất cao và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Lâm Bình và huyện Chiêm Hóa quản lý tốt địa bàn, sắp xếp hợp lý nguồn lao động, quy hoạch sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Điều chỉnh địa giới hành chính các xã Lang Quán, Tứ Quận, Thắng Quân để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn là phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm đầy đủ các yêu cầu của đơn vị hành chính cấp huyện góp phần tăng thu hút đầu tư và khai thác, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tuy nhiên, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quá trình thực hiện chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến đời sống của nhân dân cũng như hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa, Yên Sơn và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức các cấp và nhân dân về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân trong việc chuyển đổi các giấy tờ có liên quan như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân...

Theo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, sẽ thực hiện hỗ trợ cho Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi ở cấp xã là 200.000đồng/người/tháng; tăng mức hỗ trợ hoạt động cho các thôn, tổ dân phố để hỗ trợ cho trưởng các đoàn thể: Hội Nông dân, hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Người cao tuổi với mức 150.000 đồng/người/tháng; mức chi bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố tối thiểu 30.000 đồng/người/buổi. Trong điều kiện khó khăn về ngân sách, quyết định này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với những người thường xuyên trực tiếp tham gia các công việc của thôn, tổ dân phố; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, người đứng đầu của các tổ chức này ở cơ sở, nhằm phát huy vai trò tự quản ở cộng đồng dân cư và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Nghị quyết Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cơ sở để xác định tỷ lệ điều tiết số bổ sung cân đối của ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố hàng năm trong giai đoạn 2021-2025 và bảo đảm tương quan hợp lý để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư của tỉnh.

Các nghị quyết về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư - vốn ngân sách Trung ương năm 2021 tỉnh Tuyên Quang; Phê duyệt Kế hoạch đầu tư và xây dựng - vốn ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Tuyên Quang; bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang là những nghị quyết quan trọng, làm cơ sở để UBND tỉnh triển khai thực hiện các dự án, công trình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đầu tư các công trình thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, nhất là thực hiện việc bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa kênh mương; các công trình, hạng mục công trình thuộc Dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang; xây dựng trụ sở làm việc của UBND cấp xã…góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh trong những năm tới.

Các Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khẩn cấp di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang; tuyến đường đi khu di tích Bộ Tài chính và các bộ ngành tại xã Tú Thịnh và xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương; đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn km 14 Quốc lộ 2 Tuyên Quang - Hà Giang là những công trình, dự án thiết yếu bảo đảm ổn định khu dân cư, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, tăng cường mạng lưới giao thông kết nối các vùng tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương phát triển kinh tế - văn hóa, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh

Các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề này có tác động lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh và các ngành chức năng cần sớm có kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền phổ biến các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này đến cử tri và nhân dân; tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện kiến nghị giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các dự án, nêu cao trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu nhân dân để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện hiệu quả.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa 18 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã đến dự và chỉ đạo kỳ họp; trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu đã dự kỳ họp; HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan trong việc chuẩn bị nội dung và các điều kiện đảm bảo cho kỳ họp thành công, cảm ơn các cơ quan báo chí, các đơn vị phục vụ đã hoạt động tích cực, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Chào đón năm mới 2021 với niềm tin tỉnh Tuyên Quang sẽ có nhiều thắng lợi mới, phát triển mới, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu dự kỳ họp và cử tri, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp chuyên đề năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa 18.

Trân trọng cảm ơn./. 

Tin cùng chuyên mục