Phát biểu bế mạc Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa XVIII (ngày 26/6/2020)

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang!

Kính thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và toàn thể các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, thống nhất thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; cho ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 02 dự án là: Dự án Khu đô thị sinh thái và Dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang, (khu 1, thuộc phường An Tường, thành phố Tuyên Quang) và Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang.

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý!

Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào là nơi diễn ra nhiều sự kiện trọng đại gắn liền với thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1946 - 1954; nơi lưu giữ cho các thế hệ những tư liệu lịch sử vô giá về truyền thống cách mạng kiên cường của dân tộc, về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều hoạt động của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương, các vị tiền bối cách mạng trong những năm tháng gian khổ của cách mạng Việt Nam. Giữ gìn và phát huy những giá trị to lớn đó vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự của đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh và luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ của Trung ương Đảng, Chính phủ, các cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 được thực hiện trên địa bàn 2 huyện Sơn Dương và Yên Sơn, có tổng mức đầu tư 180,8 tỷ đồng, với các hạng mục đầu tư chính là: Cải tạo, tu bổ, phục hồi các di tích Đình Tân Trào, cụm di tích lán Nà Nưa, cụm di tích ATK - Kim Quan; xây dựng mới Bảo tàng Tân Trào, Phòng chiếu phim và Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; các hạng mục phụ trợ; cải tạo, nâng cấp Quảng trường Tân Trào; xây dựng các công trình phát huy giá trị di tích; tu bổ, tôn tạo tổng thể hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu di tích…Dự án sẽ góp phần thực hiện mục tiêu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử của các di tích hiện còn nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, phục vụ nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân trong vùng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo cho người dân vùng căn cứ cách mạng Tân Trào và vùng phụ cận; nâng cao vị thế, giá trị lịch sử của di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào“Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến”. Dự án có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945-16/8/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngay sau kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện dự án đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả. Chỉ đạo các sở, ngành chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, làm tốt việc hướng dẫn, vận động và giúp đỡ nhân dân trong Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang nhà cửa, thôn xóm, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, tham gia tích cực vào việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn.

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý!

Những năm qua, tỉnh ta đã đạt nhiều kết quả trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đã thu hút được một số nhà đầu tư có năng lực đầu tư các dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Nhằm tiếp tục huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, tại kỳ họp này Hội đồng nhấn dân tỉnh đã cho ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái và Dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang (khu 1, thuộc phường An Tường, thành phố Tuyên Quang) và Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang. Các dự án này khi được triển khai thực hiện sẽ tạo thêm những khu đô thị và điểm nhấn cảnh quan mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện hạ tầng đô thị của thành phố Tuyên Quang đang trong lộ trình trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Sau khi có nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo triển khai thực hiện dự án bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của Luật đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật đất đai, Luật đấu thầu và các luật liên quan khác. Các dự án phát triển hạ tầng đô thị nêu trên phải được xem xét kỹ về quy hoạch chi tiết; tính toán bảo đảm các quy chuẩn hiện hành, đặc biệt là về tỷ lệ đất dành cho công trình dịch vụ công cộng, hệ thống giao thông; thiết kế chiều cao công trình hài hòa với cảnh quan bờ sông Lô và các công trình khác, nhất là công trình cầu Tình Húc, để bảo đảm tạo điểm nhấn cho thành phố Tuyên Quang. Đối với Dự án Khu đô thị sinh thái và Dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo điều chỉnh tên gọi cho phù hợp vưới vị trí và địa điểm thực hiện. Nhà đầu tư phải thực sự có năng lực tài chính, năng lực quản lý dự án để bảo đảm xây dựng, đưa dự án vào khai thác trong thời gian ngắn nhất. Chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Tuyên Quang, thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, vướng mắc. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát, kịp thời kiến nghị giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh đã đến dự, chỉ đạo kỳ họp; trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý đã đến dự kỳ họp; xin ghi nhận tinh thần trách nhiệm làm việc của các vị đại biểu HĐND tỉnh, sự cố gắng của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị nội dung và các điều kiện cho kỳ họp; xin cảm ơn các cơ quan báo chí, các đơn vị phục vụ đã hoạt động tích cực, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Xin gửi tới các vị đại biểu dự kỳ họp cùng toàn thể các đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục