Phát biểu bế mạc Kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang !

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy !

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và toàn thể các vị đại biểu tham dự kỳ họp !


Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn bế mạc kỳ họp

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc,với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dân chủ thảo luận, thống nhất thông qua 05 nghị quyết.

Việc Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư xây dựng và các công trình đã được giao dự toán năm 2020 là quyết định phù hợp quy định của pháp luật, yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước về đầu tư công của tỉnh; đồng thời bảo đảm quyền lực nhà nước được giao của Hội đồng nhân dân tỉnh và tăng cường trách nhiệm, tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnhđối với việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án; thúc đẩy giải ngân vốn, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định bổ sung 13 công trình, dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Đây là những công trình, dự án khi triển khai thực hiện có tác động tích cực đến bảo đảm hạ tầng kinh tế - xã hội của các vùng trong tỉnh. Cầu Xuân Vân vượt sông Gâm, huyện Yên Sơn, tuyến đê tả Lô từ Vĩnh Lợi đến Lâm Xuyên (nay là xã Trường Sinh) huyện Sơn Dương sẽ tăng cường sự liên kết giao thông, phát huy tiềm năng của các vùng kinh tế động lực thuộc huyện Yên Sơn và Sơn Dương. Tuyến đường điện đến thôn bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang; dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na Hang; kè chống sạt lở thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình; 06 công trình thủy lợi gồm: Hồ chứa Hoàng Tân, xã Ninh Lai,  hồ chứa Đồng Bùng, xã Tú Thịnh, hồ chứa Đồng Mỏ, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương; hồ chứa Păng Mo, xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa; đập dâng Phai Đền, xã Chân Sơn, đập dâng Phai Trào, xã Công Đa, huyện Yên Sơn đây là những công trình, dự án thiết yếu bảo đảm ổn định các khu dân cư, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, bảo đảm an toàn đời sống, phát triển sản xuất của nhân dân.

Dự án xây dựng Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm là một trong những giải pháp tiếp tục khai thác nguồn nước khoáng thiên nhiên quý giá, sau khi hoàn thành dự án sẽ góp phần tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Để bảo đảm nguồn vốn thực hiện các dự án, công trình được bổ sung và các chương trình, dự án đã có trong kế hoạch, Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết định bổ sung vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên 678 tỷ đồng. Trong đó, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 từ ngân sách Trung ương 500 tỷ đồng để thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang, góp phần từng bước giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về đất đai, hỗ trợ ổn định đời sống, phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, bổ sung kinh phí để thanh toán cho các công trình còn thiếu vốn… tạo điều kiện để đồng bào tái định cư có đời sống tốt hơn, từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế-xã hội; bổ sung 30 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai đầu tháng 9 năm 2019 cho 6 công trình hồ chứa, đập dâng của các huyện Sơn Dương, Chiêm Hóa, Yên Sơn để đảm bảo cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt của nhân dân; bổ sung 18 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh; bổ sung tăng vốn 7,5 tỷ đồng thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 huyện Na Hang thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, đẩy nhanh việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các vùng này; bổ sung 13,81 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085, Quyết định số 2086 của Thủ tướng Chính phủ và bổ sung hơn 109 tỷ đồng đối với một số công trình, dự án khởi công mới năm 2020.

Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí để Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu nhà ở của người dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng thành phố Tuyên Quang sớm trở thành đô thị loại II.

Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng các quy định của pháp luật. Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tuyên truyền phổ biến các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này đến cử tri và nhân dân; nêu cao trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của các Ban và của người đại biểu nhân dân để bảo đảm các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được thực hiện hiệu quả.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Trong những tháng đầu năm 2020, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thu hẹp quy mô hoặc tạm ngừng hoạt động; du lịch, thương mại giảm mạnh; nhiều lao động bị mất việc làm, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, học sinh, sinh viên phải tạm thời nghỉ học, giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 7% kế hoạch thấp so với cả nước và so với cùng kỳ 2019; cùng với đó thời tiết không thuận lợi (gió lốc, mưa đá) đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông, lâm nghiệp, tình hình an ninh, trật tự trên một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Trong quý II và những tháng còn lại của năm 2020 dự báo còn nhiều khó khăn thách thức, tình hình dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi vẫn diễn biến rất phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và trên tất cả các lĩnh vực đời sống của nhân dân.

Trong bối cảnh đó, chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ kép là vừa phải tăng cường phòng, chống dịch bệnh, ứng phó hiệu quả với thiên tai, vừa phải tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn ấy, đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu phải tích cực và quyết liệt hơn nữa, phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm khôi phục phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống nhân dân; bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đề ra trong năm 2020. Tập trung thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án; giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư, giải phóng và bàn giao mặt bằng các dự án thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng, chương trình mục tiêu năm 2020 và thanh toán, giải ngân vốn đầu tư theo đúng quy định của pháp luật , kiểm tra chặt chẽ để có biện pháp xử lý các dự án chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực, lãng phí tài nguyên, đất đai mà không có lý do hợp lý, phấn đấu hết quý II năm 2020 giải ngân đạt 50% kế hoạch. Cần khẩn trương hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chính sách về hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn trong phòng, chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng sự liên thông, khuyến khích cung cấp dịch vụ, làm việc trực tuyến, khắc phục tình trạng chậm trễ, phiền hà, nhũng nhiễu, thực hiện giải quyết công việc nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân. Thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu và tiết kiệm triệt để trong chi ngân sách đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ về miễn, giảm, hoãn các loại thuế cho các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, kịp thời thực hiện các chính sách tín dụng như giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ, các khoản vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; phát huy tinh thần quyết liệt, chủ động, tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh; không lơ là, chủ quan với thành quả đạt được; tiếp tục thực hiện đồng bộ các phương án, các biện pháp không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh xẩy ra ở các cấp độ khác nhau. Triển khai thực hiện các giải pháp để học sinh đến trường an toàn sau thời gian nghỉ học do dịch Covid-19, xây dựng kế hoạch dạy và học để hoàn thành chương trình, nội dung năm học 2019 - 2020 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đấu tranh trấn áp tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch cCvid-19 và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Kính thưa các quý vị đại biểu !

Kỳ họp bất thường, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp lần này của Hội đồng nhân dân tỉnh được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến. Đây là một giải pháp trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, để từng bước thích ứng với môi trường làm việc chính quyền điện tử. Sau kỳ họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức các phiên họp Thường trực, kỳ họp Hội đồng nhân dân theo hình thức trực tuyến nhằm bảo đảm tiến độ công việc một cách kịp thời, tiết kiệm thời gian, ngân sách, đáp ứng yêu cầu đổi mới phù hợp với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hội đồng nhân dân tỉnh tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất định tỉnh ta sẽ vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh đã đến dự, chỉ đạo kỳ họp; trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu đã dự kỳ họp; xin ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu HĐND tỉnh, sự cố gắng của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị nội dung và các điều kiện đảm bảo kỳ họp thành công.

Xin gửi tới các vị đại biểu dự kỳ họp cùng toàn thể cử tri lời chúc tốt đẹp nhất.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp bất thường tháng 4/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Xin trân trọng cảm ơn !

Tin cùng chuyên mục