Kỳ họp thứ 12, tổng kết hoạt động HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 03/4/2021, HĐND huyện Chiêm Hóa tổ chức kỳ họp thứ 12, tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Chiêm Hóa; lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện; đại biểu HĐND huyện khóa XIX, lãnh đạo các Ban đảng, Văn Phòng huyện ủy, Văn phòng  HĐND và UBND huyện; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Các đại biểu dự kỳ họp

Kỳ họp đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện khóa XIX; xem xét, thông qua các báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND huyện về báo cáo kết quả công tác của UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Qua việc tổng kết tại kỳ họp cho thấy, trong nhiệm kỳ 2016- 2021, HĐND huyện Chiêm Hóa đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức năng, quyền hạn, ngày càng đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. HĐND huyện đã tổ chức thành công 19 kỳ họp (12 kỳ họp thường lệ, 07 kỳ họp chuyên đề), ban hành 128 nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.


Các đồng chí Thường trực HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Hoạt động giám sát từng bước được đổi mới cả về phương thức và nội dung. HĐND huyện đã tổ chức 05 cuộc giám sát chuyên đề; Thường trực HĐND huyện tổ chức 05 cuộc giám sát chuyên đề, 09 cuộc giám sát thường xuyên; các Ban HĐND huyện tổ chức 30 cuộc giám sát chuyên đề, 11 cuộc giám sát thường xuyên, 04 cuộc khảo sát. Chất lượng giám sát, khảo sát được nâng lên; hoạt động giám sát việc khắc phục các hạn chế sau giám sát của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát được chú trọng; đã thực hiện tái giám sát đến cùng những vấn đề quan trọng mà cử tri quan tâm. Việc thực hiện chức năng giám sát thông qua hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp, giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND huyện được tăng cường. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 04 phiên họp nghe giải trình về việc quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; công tác giải quyết đơn thư của công dân; công tác đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; công tác quản lý đất công trên địa bàn huyện. Trong nhiệm kỳ, có 06 đại biểu chất vấn tại kỳ họp về việc cấp giấy chứng nhận đất đối với đất rừng thuộc chương trình 327, dự án 661; giải quyết tranh chấp đất đai của một số hộ gia đình. Thông qua hoạt động chất vấn, giải trình, cơ bản các vấn đề vướng mắc đã được UBND huyện, các cơ quan liên quan tập trung giải quyết dứt điểm.


Toàn cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Chiêm Hóa

Trong nhiệm kỳ, đại biểu HĐND huyện đã thực hiện 468 cuộc tiếp xúc cử tri. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, đã có 1.252 kiến nghị chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân thực hiện đúng quy định, việc giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri được quan tâm, tạo sự tin tưởng của cử tri đối với hoạt động của HĐND huyện, với đại biểu HĐND huyện.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XIX còn một số hạn chế như: Việc giám sát thực hiện nghị quyết của HĐND huyện, chấp hành pháp luật tại địa phương và giám sát khắc phục thiếu sót, tồn tại sau các cuộc giám sát chưa thường xuyên; hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND huyện và một số đại biểu còn hạn chế, nhất là trong hoạt động giám sát.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, đã có 04 ý kiến phát biểu thảo luận tại kỳ họp. Các ý kiến nhất trí cao với báo cáo trình tại kỳ họp, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của HĐND huyện.

Cũng tại kỳ họp, đã có 10 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

Minh Trang

Tin cùng chuyên mục