Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

Ngày 26/6/2020, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư một số Dự án trên địa bàn tỉnh. Dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Video không hợp lệ

Chủ tọa điều hành kỳ họp. Ảnh Thành Công

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các xã, phường có liên quan.


Các đại biểu dự kỳ họp chuyên đề. Ảnh Thành Công

Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận, thống nhất thông qua 03 nghị quyết về: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025. Cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang. Cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái và Dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (khu 1- thuộc phường An Tường, thành phố Tuyên Quang).

Tại kỳ họp đã có 07 đại biểu tham gia thảo luận vào các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và được lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn giải trình làm rõ các nội dung của dự thảo nghị quyết trước khi đại biểu biểu quyết thông qua. Các ý kiến thảo luận, giải trình trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, có trách nhiệm, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trước cử tri và công việc được giao.


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn bế mạc kỳ họp chuyên đề. Ảnh Thành Công

Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh khảng định Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 được thực hiện sẽ góp phần thực hiện mục tiêu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử của các di tích hiện còn, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, phục vụ nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân trong vùng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo cho người dân vùng căn cứ địa cách mạng Tân Trào và vùng phụ cận; nâng cao vị thế, giá trị lịch sử của di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào “Thủ đô khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến”. Dự án có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945-16/8/2020),  kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945-02/9/2020).

Việc Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang. Cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái và Dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (khu 1- thuộc phường An Tường, thành phố Tuyên Quang). Các dự án này khi được triển khai thực hiện sẽ từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực, phục vụ nhu cầu của người dân với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ theo tiêu chuẩn đô thị văn minh, hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các dự án bảo đảm công khai, minh bạch đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện Sơn Dương, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chính, khắc phục những hạn chế, vướng mắc. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền phổ biến các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này đến cử tri và nhân dân; nêu cao trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và quyền hạn để bảo đảm các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được thực hiện hiệu quả./.

Hoàng Linh
Video: Hoàng Thảo

Tin cùng chuyên mục