Họp thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Thực hiện Điều 111, Luật Tổ chức chính quyền đia phương; khoản 1, Điều 59, Điều 78 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Điều 122, 125 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Để chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, ngày 18/11/2019 các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Video không hợp lệ

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Tham dự cuộc họp, có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Triệu Kim Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan; Văn phòng Hội đồng nhân dân; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Năm 2019 công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển, một số chỉ tiêu cơ bản tăng khá so với kế hoạch: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt khá (tăng 8,05 so với KH), thu nhập bình quân (GRDP) đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 100% KH (tăng 9,5% so với năm 2018); Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 4% so với năm 2018, sản lượng lương thực đạt trên 34,4 vạn tấn; Tổng thu NSNN trên địa bàn 2.106 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch; Thu hút 1.945,7 nghìn lượt khách du lịch, đạt 104,3% kế hoạch, tăng 10,5% so với năm 2018. Tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt 33,2%, so với năm 2018 tăng 13,5% (3.332 trẻ), vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (33,2%/25,1%). 100% xã, phường, thị trấn huy động được trẻ đi nhà trẻ, 7/7 huyện, thành phố tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ vượt kế hoạch được giao. Hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch được tăng cường với nhiều hình thức; các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền diễn ra phong phú; lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm tiếp tục có chuyển biến; công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được tăng cường thực hiện.

Tại buổi làm việc, thành viên Ban và các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 do UBND tỉnh trình.  Đồng thời các đại biểu cũng tập trung thảo luận, làm rõ một số tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2019, như: Về tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh; về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; các dự án đầu tư chậm tiến độ; việc chậm nộp, thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành; việc giải quyết kiến nghị của các cử tri, kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; công tác tiếp dân, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân … Về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp điều hành NSNN năm 2020: Hiện nay, còn 03 khoản thu đạt thấp so với tiến độ dự toán, như: Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 16,4 tỷ đồng, đạt 54,9% dự toán, giảm 46,7% so với cùng kỳ; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 437,6 tỷ đồng, đạt 72,9% dự toán; thu tiền sử dụng đất thực hiện 114 tỷ đồng, đạt 57% dự toán, giảm 30,5% so với cùng kỳ...


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

Dự và phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các nội dung tham gia phát biểu thảo luận đối với báo cáo của UBND tỉnh của thành viên các Ban HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tổng hợp, chỉnh sửa báo cáo đảm bảo chính xác, chặt chẽ về nội dung, thống nhất về số liệu để trình kỳ họp đúng thời gian theo luật định. Đối với nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 đồng chí đề nghị đơn vị soạn thảo có trách nhiệm làm rõ giải pháp, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 mà đại biểu đã nêu như: Các vấn đề liên quan đến các giải pháp thực hiện tăng trưởng kinh tế GRDP, giá trị sản xuất công nghiệp; giá trị xuất khẩu hàng hóa; sản xuất  nông lâm nghiệp, thủy sản; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu gom, xử lý rác thải; các giải pháp chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế các doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành, tiến độ thi công xây dựng và giải ngân nguồn vốn dự án thuộc Chương trình 135, chương trình 30a tại một số xã, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; việc bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kế toán tại một số trường học; việc ngăn chặn, xử lý kịp thời những tội phạm về trật tự xã hội có tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra nghiêm trọng...

Giang Nam
Video: Quang Thành - Hoàng Thảo

Tin cùng chuyên mục