Hội đồng nhân dân Thành phố Tuyên Quang họp kỳ thứ 9 khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 23/12, HĐND Thành phố Tuyên Quang khóa XXI đã khai mạc kỳ họp thứ 9. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.
Video không hợp lệ

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự và chỉ đạo kỳ họp. Ảnh: Ma Hưng

Năm 2019, Đảng bộ và nhân dân thành phố Tuyên Quang đã tập trung, nỗ lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu chủ yếu; đặc biệt các chỉ tiêu quan trọng như: Thu ngân sách nội địa 460.001 triệu đồng đạt 100% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt 101,4% kế hoạch; Doanh thu xã hội từ du lịch 715,5 tỷ, đạt 118,5% kế hoạch; thành lập mới 90 doanh nghiệp, 07 Hợp tác xã; công tác chỉnh trang, phát triển và quản lý đô thị có tiến bộ; thu hút đầu tư, triển khai một số công trình, dự án lớn trên địa bàn; hoàn thiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố và thành lập phường thuộc thành phố, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn tại Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019; thực hiện sáp nhập, đổi tên 297 thôn, xóm, tổ dân phố thành 168 thôn, xóm, tổ dân phố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn được giữ vững; đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao rõ rệt. Thành phố Tuyên Quang đã tiếp tục có nhiều khởi sắc, chuyển mình mạnh mẽ về mọi mặt, khẳng định rõ hơn vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh; là nơi đầu tư an toàn, hiệu quả cho các nhà đầu tư; điểm đến hấp dẫn với du khách mọi miền đất nước và quốc tế; không gian sống cởi mở, thân thiện, trong lành của cộng đồng dân cư.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trên các lĩnh vực của thành phố và nhấn mạnh: Kết quả đạt được trong năm 2019 và 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIX đóng góp rất quan trọng vào việc bảo đảm lộ trình xây dựng thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, thành phố cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những hạn chế nội tại, những điểm nghẽn đang cản trở, làm chậm sự phát triển của thành phố như: Kinh tế của thành phố phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; việc thu hút, khai thác nguồn lực của các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển hạ tầng đô thị chưa thực sự mạnh, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị, tiến độ thực hiện một số chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm, một số dự án chưa đạt yêu cầu; việc bồi dưỡng, phát triển khai thác nguồn thu ngân sách trên địa bàn chưa có sự đột phá; chất lượng một số hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội còn hạn chế; việc nắm tình hình, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân có việc chưa kịp thời, dứt điểm; tình hình an ninh trật tự có lúc, có nơi còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Công tác chỉ đạo, điều hành có lĩnh vực, công việc chưa chủ động, linh hoạt và quyết liệt. Cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của năm 2020, đồng chí nêu rõ: Năm 2020 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm "về đích" thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với đó, dự báo năm 2020, tình hình kinh tế trong nước cũng đối mặt với nhiều khó khăn, nguồn vốn đầu tư công hạn chế; diễn biến bất thường của thời tiết, dịch bệnh... là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Đồng tình với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 do UBND thành phố trình kỳ họp, đồng chí lưu ý thành phố cần xác định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hết sức sát thực, phát huy sự nỗ lực cao độ, hành động quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, của các thành phần kinh tế, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Tập trung khai thác mạnh mẽ các nguồn lực của thành phố để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIX đã đề ra; trong đó chú ý các chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm bình quân đầu người, giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông lâm nghiệp, thủy sản, thu ngân sách, giảm nghèo, giải quyết việc làm...; bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh nắm chắc tình hình, tháo gỡ khó khăn để phát huy công suất của các cơ sở công nghiệp, nhất là các sản phẩm có sản lượng lớn, giá trị cao trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị bền vững; nâng cao chất lượng các tiêu chí đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã; phấn đấu thành phố là đơn vị đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới cấp huyện đầu tiên của tỉnh; xã Tràng Đà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chú trọng nuôi dưỡng, phát triển các nguồn thu, tạo đột phá trong thu ngân sách trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính, ngân sách, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn ngân sách Nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng, duy trì tăng trưởng tín dụng hợp lý phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Khai thác và phát huy hiệu quả quỹ đất của thành phố để ưu tiên cho phát triển các cơ sở thương mại, dịch vụ, khu đô thị mới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại. Phối hợp tổ chức tốt Lễ hội Thành Tuyên năm 2020, nâng cao doanh thu xã hội từ du lịch. Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học gắn với bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo phù hợp; thực hiện có hiệu quả các giải pháp để nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ; thực hiện tốt các chính sách về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, chủ động đối thoại, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết thỏa đáng những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Tập trung thực hiện Đề án xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang để đạt tiêu chí đô thị loại II. Khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn lực của nhân dân, của các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng với đầu tư từ ngân sách nhà nước để phát triển hạ tầng đô thị; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng đường cao tốc kết nối thành phố Tuyên Quang với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; bảo đảm tiến độ công trình đường dọc 02 bờ sông Lô, cầu Tình Húc vượt sông Lô, các dự án đô thị mới…Tăng cường công tác quản lý đô thị; quản lý chặt chẽ việc cấp phép và thực hiện giấy phép xây dựng; quan tâm hơn đến bảo đảm môi trường cây xanh, hệ thống chiếu sáng và thoát nước thải đô thị.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang. Bảo đảm tiếp nhận nhanh, sớm ổn định hoạt động của các đơn vị hành chính, khu dân cư khi thực hiện sáp nhập thị trấn Tân Bình, xã Kim Phú, xã Phú Lâm của huyện Yên Sơn về thành phố và thành lập 3 phường mới (An Tường, Đội Cấn, Mỹ Lâm). Quá trình thực hiện cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng cho cán bộ, nhân dân; sắp xếp tổ chức, cán bộ hợp lý; đặc biệt có giải pháp giải quyết có hiệu quả những vướng mắc phát sinh về thủ tục hành chính liên quan (đất đai, hộ tịch, hộ khẩu,...) tạo thuận lợi cho nhân dân, các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự các cơ quan Nhà nước của thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các cơ quan cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, văn hóa hành chính, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố. Cùng với nâng cao chất lượng các nghị quyết, Hội đồng nhân dân thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát, nâng cao hiệu lực hoạt động chất vấn, giải trình. Phát huy hơn nữa vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân trong các hoạt động giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri.

Đồng chí tin tưởng rằng, năm 2020, thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, kế hoạch 5 năm 2016-2020.  

Thế Anh

Tin cùng chuyên mục