Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên họp kỳ thứ 7 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 7

Đây là kỳ họp giữa nhiệm kỳ, tại kỳ họp này, ngoài việc đánh giá những những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương trong năm 2018, kỳ họp đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội. Trong đó HĐND huyện có 05 người được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban  HĐND huyện. UBND huyện có 16 người được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND huyện. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 chức danh thuộc HĐND và UBND huyện do HĐND bầu, số phiếu hợp lệ là 38/38 phiếu. Tỷ lệ người có số phiếu tín nhiệm cao đạt trên 70% chiếm 28,95%.


Đ/c Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp.

Năm 2018, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, sự điều hành tập trung linh hoạt của Ủy ban nhân các cấp, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hàm Yên tiếp tục được duy trì và phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 3% so với năm 2017, đặc biệt thu ngân sách trên địa bàn liên tục tăng trưởng và đạt 82,645 tỷ đồng tăng 10,2% kế hoạch và tăng 11,4% so với năm 2017 về đích trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị hàng hóa, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Hàm Yên đã tích cực triển khai các cơ chế, chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu sản phẩm, xúc tiến quảng bá thương mại kết nối thị trường và là huyện có nhiều sản phẩm nông sản có thương hiệu được nhiều người tiêu dùng trong cả nước và trong tỉnh ưa chuộng sử dụng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội rất đáng khích lệ, qua thảo luận các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như việc tổ chức thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn ở cơ sở đối với một số việc như: Việc giải quyết dứt điểm đất lâm nghiệp do các công ty nông, lâm trường trên địa bàn để thực hiện chuyển nhượng đủ đất cho các hộ tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang, đồng bào các dân tộc thiểu số còn thiếu đất sản xuất để canh tác; công tác đào tạo nghề gắn với lao động, việc làm; công tác giảm nghèo bền vững…nhằm phát huy tốt nhất tiềm năng thế mạnh của địa phương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội, đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Phương Mai

Tin cùng chuyên mục