Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tích cực, trách nhiệm tham gia thảo luận các dự án luật trong ngày làm việc thứ tư

Ngày 23-10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV tiếp tục nội dung, chương trình làm việc. Dự kỳ họp tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang.

Buổi sáng, Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về Dự án luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi), đồng thời thảo luận tại tổ về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi). Tham gia thảo luận về Dự án luật Điện ảnh (sửa đổi), các đại biểu cho rằng, Luật sửa đổi đã kế thừa các quy định hiện hành và sửa đổi bổ sung nhiều quy định mới cơ bản phù hợp với 4 chính sách đề xuất trong đề nghị xây dựng Luật đã được Chính phủ thông qua gồm: tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất phim; hỗ trợ, khuyến khích phát hành, phổ biến phim Việt Nam, quảng bá điện ảnh trong nước và ngoài nước; đổi mới công tác quản lý, áp dụng công nghệ tiên tiến trong bối cảnh phát triển của cách mạng khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng bày tỏ quan điểm, cần có phương án cụ thể về quản lý hình thức phổ biến phim trên không gian mạng từ hậu kiểm, tiền kiểm, tránh để lộ lọt phim vi phạm pháp luật, không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Luật điện ảnh (sửa đổi) cần phải tạo ra hành lang pháp lý và chính sách đột phá, có tầm nhìn dài hạn để phát triển điện ảnh Việt Nam với tư cách vừa là ngành văn hóa nghệ thuật, vừa là ngành dịch vụ văn hóa, ngành kinh tế trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Chẩu Văn Lâm đề nghị, trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Điện ảnh (sửa đổi) cần có quy định cụ thể về hệ thống tổ chức bộ máy, sắp xếp hệ thống tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong tổ chức và sử dụng ngân sách Nhà nước cho chiếu phim: Đề nghị có chính sách hỗ trợ, thúc đẩy tư nhân tham gia đấu thầu, sản xuất phim phản ánh về  truyền thống, lịch sử cách mạng; phản ánh công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa của Việt Nam.

Về Quỹ hỗ trợ điện ảnh, đại biểu Ma Thị Thúy đề nghị cơ quan soạn thảo cần quy định nguyên tắc hoạt động và sử dụng quỹ có hiệu quả vừa đảm bảo chặt chẽ và đúng các quy định của pháp luật. Đề nghị bổ sung thêm đối tượng được giảm giá vé xem phim trong hệ thống rạp chiếu phim là trẻ em vì trẻ em là đối tượng được ưu tiên theo quy định của Luật Trẻ em, tuy nhiên tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 20 dự thảo luật lại không quy định trẻ em là đối tượng được ưu tiên giảm giá vé.

Về sản xuất phim bằng nguồn ngân sách Nhà nước (Điều 15): Đại biểu Nguyễn Việt Hà đề nghị lựa chọn phương án 1, phương án không có yếu tố đấu thầu, vì đây là thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời đề nghị bổ sung việc hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức khác ngoài nguồn ngân sách nhà nước...

Đối với dự thảo Luật Thi đua, khen thường (sửa đổi), các đại biểu đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng, từ đó, đề nghị Luật cần được nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Một số nội dung đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị như: Chính phủ có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện đối với các danh hiệu thi đua “xã tiêu biểu”, “Phường tiêu biểu”, để việc thực hiện được thống nhất, đảm bảo; rà soát, có quy định về việc nhận các danh hiệu thi đua đối với các tổ chức quốc tế và các quốc gia khác trao tặng; tiêu chí xét tặng danh hiệu thi đua, việc công nhận danh hiệu thi đua; một số quy định về tiêu chuẩn khen thưởng, quy định thủ tục, hồ sơ khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức. Một số đại biểu đề nghị cần làm rõ mối quan hệ giữa thi đua, khen thường nhằm tạo động lực phát triển phong trào thi đua và làm rõ thêm yếu tố tiêu chuẩn để nhận danh hiệu thi đua xã tiêu biểu, phường, thị trấn tiêu biểu; thôn, làng, bản, ấp tiêu biểu.

Chiều cùng ngày, sau khi nghe các báo cáo và thẩm tra các báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Báo cáo về công tác thi hành án năm 2021; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, Quốc hội thảo luận trực tuyến về các nội dung trên.

Phòng Công tác Quốc hội

Tin cùng chuyên mục