Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, Chiều ngày 23 tháng 7, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tham gia thảo luận tổ tại Tổ 14 (gồm các Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang, Hà Tĩnh và thành phố Hải Phòng) về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Dự thảo luận tại Tổ 14 có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì thảo luận.


Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì thảo luận.

Qua thảo luận, các đại biểu đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đến nay đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những thành tựu, kết quả to lớn, toàn diện và mang dấu ấn lịch sử. Bộ mặt của nông thôn thay đổi nhanh chóng, kinh tế nông thôn chuyển biến tích cực, nhiều mô hình sản xuất nâng cao đời sống, thu nhập của người dân. Số xã đạt nông thôn mới vượt 12,4% so với yêu cầu của Quốc hội, về đích trước gần 2 năm so với mục tiêu đề ra. Nhiều tỉnh, thành phố có 100% xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức khi nhiều nông thôn phát triển chưa thực sự bền vững, năng suất lao động còn thấp, năng suất chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh của một số sản phẩm nông nghiệp chưa cao. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Cơ cấu kinh tế, lao động nông nghiệp chuyển dịch còn chậm. Thu nhập, đời sống của một bộ phận người dân nhất là ở vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Mục tiêu giảm nghèo chưa thực sự bền vững,...


Đại biểu Nguyễn Đắc Vinh phát biểu thảo luận.

Đại biểu Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang cho rằng giai đoạn tới cần hướng tới xây dựng nông thôn mới bền vững; nông thôn mới là điều kiện để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững; cần tính toán dành nguồn lực cho đào tạo nghề, hỗ trợ học tập cho người dân cũng rất quan trọng, vì có văn hoá, kiến thức ngừời dân mới có khả năng đóng góp cao nhất cho quá trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo,....


Đại biểu Lò Thị Việt phát biểu thảo luận.

Đại biểu Lò Thị Việt Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang cho rằng các báo cáo đánh giá đầy đủ, đúng theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, đại biểu đề nghị đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nên rà soát bổ sung nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng cho các xã đã được công nhận; hợp nhất các Ban chỉ đạo CTMTQG để tránh chồng chéo khi triển khai thực hiện. Đối với CTMTQG giảm nghèo bền vững, đại biểu đề nghị khi được thông qua triển khai thực hiện phải bố trí vốn kịp thời, đầy đủ vốn để đạt hiệu quả cao.


Đại biểu Ma Thị Thúy phát biểu thảo luận.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Ma Thị Thúy đồng tình với báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội. Các báo cáo đánh giá khá đầy đủ những kết quả của 02 chương trình đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đại biểu cho rằng giai đoạn tới cần hướng tới xây dựng nông thôn mới bền vững, nông thôn mới là điều kiện để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo. Vì vậy phải xác định đúng đối tượng, đúng địa bàn để có phân bổ hợp lý. Bên cạnh đó, đại biểu quan tâm đến một số vấn đề cụ thể, như: Việc hỗ trợ điện thoại thông minh cho 550.000 hộ nghèo ở khu vực kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn liệu có khả thi; việc triển khai thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ tác động rất lớn đến việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đặc biệt là chính sách đối với các hộ nghèo, cận nghèo không còn nằm trong vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn,nhất là chính sách BHYT,....


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

Phát biểu tại buổi thảo luận Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tán thành với những ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh, chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới sẽ không trùng lắp với các chương trình mục tiêu Quốc gia khác nếu xác định đúng đối tượng, không gian địa lý. Tuy nhiên cần đặt cao hơn vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp như chương trình Occop, phát triển hợp tác xã kiểu mới, quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn tiêu chí đô thị... 


Toàn cảnh buổi thảo luận tại Tổ 14 (chiều ngày 23-7-2021)

Kết thúc buổi thảo luận, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang thống nhất quan điểm cần xác định việc lấy nông thôn mới là động lực, tái cơ cấu nông nghiệp là nền tảng, khuyến khích các địa phương đưa ra tiêu chí riêng để đưa ra cách làm mới phù hợp với điều kiện phát triển chứ không bó cứng các tiêu chí, nhất trí quan điểm nên chỉ cần 1 ban chỉ đạo chung cho các chương trình mục tiêu Quốc gia đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ. 

Phòng Công tác Quốc hội
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tin cùng chuyên mục