Bế mạc kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

Tại phiên làm việc chiều ngày 07/12/2019, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh, cử tri quan tâm và bế mạc kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVIII
Video không hợp lệ

Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên chất vấn. Ảnh: Thành Công

Về nhóm vấn đề lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các đại biểu đã chất vấn về các giải pháp của ngành để khuyến khích nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác tác xã nông, lâm nghiệp; giải pháp căn cơ trong phát triển sản xuất nông nghiệp theo vùng, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp? Ngành sẽ làm gì để giúp người dân xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đưa các sản phẩm nông nghiệp vươn ra thị trường trong và ngoài nước; trách nhiệm và kết quả thực hiện các kiến nghị tại Kết luận số 07/KL-HĐND ngày 28/10/2018 của Thường trực HĐND tỉnh đối với lĩnh vực của ngành, những nội dung đã hoàn thành, những nội dung chưa hoàn thành, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới; giải pháp để ngành nông nghiệp phát triển việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; giải pháp giảm thiểu tình trạng người dân ngày càng sử dụng nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật; giải pháp để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019 và những năm tiếp theo…


Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Việt trả lời chất vấn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhìn nhận thẳng thắn về những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của các hợp tác xã nông lâm nghiệp; đồng thời làm rõ các giải pháp của ngành trong thời gian tới như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hợp tác xã; đẩy mạnh bồi dưỡng nâng cao năng lực điều hành sản xuất, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã thành lập mới. Về trách nhiệm của ngành, để giúp người dân xây dựng thương hiệu, đưa các sản phẩm nông sản ra thị trường trong, ngoài nước, thực hiện các nội dung của Kết luận số 07/KL-HĐND ngày 28-10-2018 của HĐND tỉnh, Sở đã và đang nỗ lực phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện. Những nội dung thuộc thẩm quyền, Sở đã có văn bản đôn đốc. Đối với những công trình cấp nước sinh hoạt tập trung không còn hoạt động mà không thể sửa chữa, Sở đã phối hợp làm rõ trách nhiệm và có đề xuất, kiến nghị đối với từng công trình.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cũng phát biểu làm rõ nội dung về xây dựng và phát triển thương hiệu, bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm nông nghiệp. Ngoài việc xúc tiến xây dựng chỉ dẫn địa lý với cam sành Hàm Yên, tỉnh đang xúc tiến để xây dựng chỉ dẫn địa lý trâu Tuyên Quang, bưởi Xuân Vân, chè Shan tuyết...


Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vũ Đình Hưng trả lời chất vấn.

Nhóm vấn đề về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các đại biểu đề nghị ngành làm rõ nguyên nhân và giải pháp để đạt chỉ tiêu trường THPT đạt chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, đưa ra các giải pháp duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn; giải pháp giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi cho trẻ dưới 5 tuổi; giải pháp để tăng tỷ lệ trẻ được ăn bán trú tại cấp học mầm non; đồng thời đề nghị lãnh đạo Sở làm rõ thực trạng tỷ lệ học sinh con đồng bào dân tộc thiểu số bậc THPT được hưởng chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số còn thấp. Việc triển khai chương trình “Sữa học đường” mới chỉ tự phát, chưa có kế hoạch thực hiện; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở một số nơi còn cao. Đại biểu cũng đề nghị Sở Y tế làm rõ nguyên nhân chậm triển khai chương trình “Sữa học đường”; các giải pháp xóa các phòng học tạm, phòng học nhờ, nâng cao nhu cầu tối thiểu về trang thiết bị, cơ sở vật chất lớp học… Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, toàn tỉnh hiện đang có 4 trường THPT được cấp kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, dự kiến đến tháng 6-2020 sẽ đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến một số trường đã đạt chuẩn quốc gia nhưng vẫn nợ một số tiêu chí. Về vấn đề dinh dưỡng học đường, Sở đang tham mưu cho tỉnh mở rộng quy mô trường học bán trú để tăng tỷ lệ trẻ dân tộc thiểu số được học bán trú và chỉ đạo ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm huy động xã hội hóa để nâng tỷ lệ trẻ được ăn bán trú ở trường; việc quy hoạch lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, bàn bạc mở thêm các trường nội trú, bán trú sở đang phối hợp thực hiện, dự kiến trong tháng 12/2019 sẽ xin ý kiến UBND tỉnh.

Nhóm vấn đề chất vấn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Ông Nguyễn Sơn Lâm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lời làm rõ những vướng mắc, bất cập trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là đối với diện tích đất của các công ty lâm nghiệp trả về địa phương còn chậm, diện tích đất cấp trùng vẫn còn. Việc  một số doanh nghiệp được tỉnh giao đất, cho thuê đất nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước,…

Kết luận chất vấn và trả lời chất vấn từng vấn đề, đồng chí Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu người trả lời chất vấn thực hiện lời hứa và cam kết của mình, đồng thời yêu cầu trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện các kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 9, khóa XVIII.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tâm huyết, trách nhiệm thẩm tra, thảo luận về các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và đã thông qua các dự thảo nghị quyết về các lĩnh vực mà UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Đồng chí nhấn mạnh, nhằm thực hiệp thắng lợi các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp điều hành, bảo đảm tính khoa học, tính kế hoạch, tính đồng bộ để chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả về phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương trong năm 2019; triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 ngay từ đầu năm, đồng thời khai thác tốt nguồn thu; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường; quan tâm đầu tư phát triển du lịch, các lĩnh vực văn hóa - xã hội; làm tốt các chính sách về cán bộ công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm đơn thư mới phát sinh và tồn đọng kéo dài, các vụ việc phức tạp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có nhiều sự kiện lớn, trong đó Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, mỗi doanh nghiệp và người dân với khát vọng, ý chí phát triển, nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí của mình để có những hành động, việc làm cụ thể, hiệu quả, góp phần cùng toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới. Đồng chí đề nghị, chính quyền, các cơ quan nhà nước các cấp cần có những đổi mới tích cực hơn trong chỉ đạo, điều hành để Tuyên Quang trở thành nơi đầu tư an toàn, hiệu quả; là môi trường sống lành mạnh, thân thiện, cởi mở, hấp dẫn đối với mỗi người dân và du khách. Đồng chí tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và toàn thể nhân dân sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, đồng tâm, nhất trí vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và 5 năm (2015 - 2020), tạo cơ sở vững chắc cho việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hoàng Linh
Video: Hoàng Thảo

Tin cùng chuyên mục