Bế mạc kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

Tại phiên làm việc chiều ngày 24/7/2019, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Video không hợp lệ

Các đại biểu dự phiên bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII

Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn các đại biểu dự kỳ họp đã được nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo UBND huyện Yên Sơn trả lời về hiệu quả công trình thủy lợi Khuôn Lù thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi xã Trung Trực, huyện Yên Sơn; Giám đốc Sở Tài chính trả lời về việc chậm cấp kinh phí hỗ trợ lãi suất cho các đối tượng thụ hưởng theo cơ chế, chính sách một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trả lời về việc giải quyết các vụ án, việc dân sự; án hình chính, kinh doanh thương mại, lao động còn chậm, tồn đọng, số vụ việc tạm đình chỉ còn nhiều. Việc chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn; chất vấn của đại biểu ngắn gọn, nêu rõ những tồn tại, hạn chế và yêu cầu người trả lời chất vấn làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục.

Kết luận chất vấn và trả lời chất vấn từng vấn đề, đồng chí Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu người trả lời chất vấn thực hiện lời hứa và cam kết của mình, đồng thời yêu cầu trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện các kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 8, khóa XVIII.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tâm huyết, trách nhiệm thẩm tra, thảo luận về các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và đã thông qua các dự thảo nghị quyết về các lĩnh vực mà UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Đồng chí làm rõ thêm một số nội dung: Về thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, trong đó tập trung vào 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh; về sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp phát triển; về sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; về công tác tài chính, đầu tư xây dựng; về công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường; về lĩnh vực phát triển du lịch, văn hóa - xã hội; về tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương; tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị của nhân dân; quản lý địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội; về lập quy hoạch chung của tỉnh theo Luật Quy hoạch để làm tiền đề cho thời gian tiếp theo. Đồng chí khẳng định, UBND tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu để khắc phục những tồn tại, hạn chế; xác định nguyên nhân để đề ra các giải pháp phù hợp, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết kỳ họp đã thông qua.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh, bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019; có các giải pháp đột phá, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND các cấp, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu, thực hiện các kiến nghị giám sát, kết luận chất vấn. UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND tỉnh, tích cực hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoàng Linh
Video: Hoàng Thảo

Tin cùng chuyên mục