Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Sáng ngày 22/11/2019 Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp.

Tham dự cuộc họp, có đồng chí Triệu Kim Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.


Đồng chí Ma Việt Dũng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Cuộc họp đã tiến hành thẩm tra các dự thảo nghị quyết: Giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Tuyên Quang năm 2020;  quy định trợ cấp ngày công lao động, mức chi phí đi lại, hỗ trợ tiền ăn cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; quy định một số nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mức hỗ trợ đối với lực lượng Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi làm việc, thành viên Ban Pháp chế và các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng giải trình làm rõ một số nội dung trong dự thảo nghị quyết, nhằm bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh khi ban hành đúng quy định của pháp luật, có tính khả thi.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Kim Long phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Triệu Kim Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao việc chuẩn bị các dự thảo nghị quyết của các cơ quan chức năng và các ý kiến phát biểu thảo luận. Đồng chí đề nghị các cơ quan soạn thảo nghị quyết của HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII theo quy định.

Chiều cùng ngày, Ban pháp chế đã tiến hành thẩm tra các báo cáo kết quả công tác năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII. Trong năm 2019, các ngành Tòa án nhân dân, viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự đã cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu của ngành đề ra. Tòa án nhân dân tỉnh đã giải quyết, xét xử 3.218/3.521 vụ, việc, đạt tỷ lệ 91%; trong đó, việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh đạt tỷ lệ giải quyết 100%. (vượt 15% so chỉ tiêu Tòa án nhân dân tối cao đề ra). Viện Kiểm sát nhân dân chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát chặt chẽ hoạt động tư pháp; thụ lý kiểm sát điều tra 878 vụ, 1348 bị can, truy tố chuyển tòa án 583 vụ, 1.093 bị can. Cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 88%, về tiền đạt 44% (vượt 13% về việc, 10% về tiền so với chỉ tiêu được giao). Tuy nhiên, hoạt động của ngành Tòa án nhân dân, Kiểm sát nhân dân và Thi hành án dân sự còn một số hạn chế, tồn tại như: Việc giải quyết một số vụ án dân sự, kinh doanh thương mại còn chậm, phải kéo dài thời gian giải quyết; công tác kiểm sát việc phân loại, xử lý nguồn tin về tội phạm có việc còn chậm, chưa triệt để; công tác thi hành án dân sự còn tồn đọng nhiều việc, nhiều tiền chưa được thi hành. Qua thẩm tra, Ban Pháp chế kiến nghị các cơ quan tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án, việc theo quy định, chú trọng chỉ đạo giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, đặc biệt là các vụ án tạm đình chỉ; tiếp tục giảm tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, tăng cường kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra, xét xử các loại án đảm bảo đúng quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc thi hành án, đặc biệt đối với số việc có điều kiện thi hành còn tồn đọng, kéo dài./.

Đỗ Dũng

Tin cùng chuyên mục