Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Sáng ngày 25/6/2020 Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 10. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Triệu Kim Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.


Đồng chí Ma Việt Dũng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp

Cuộc họp đã tiến hành thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; đề nghị thông qua đề án phân loại đô thị thành phố Tuyên Quang.

Tại buổi làm việc, thành viên Ban Pháp chế và các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng giải trình làm rõ một số nội dung mà đại biểu còn băn khoăn, các vấn đề liên quan đến các giải pháp thực hiện, nhằm bảo đảm các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khi ban hành đúng quy định của pháp luật và có tính khả thi.

Đối với tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: Đề nghị bãi bỏ 07 nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành qua các thời kỳ, nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương; các đại biểu dự họp đề nghị cơ quan tham mưu rà soát kỹ các nghị quyết đã ban hành, các căn cứ trình và những tác động sau khi các nghị quyết được bãi bỏ, đồng thời có các giải pháp về công tác tuyên truyền, vận động đối với các đối tượng được hưởng chế độ của các nghị quyết sau khi nghị quyết bãi bỏ có hiệu lực.


Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Đối với tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang: Các đại biểu đề nghị cơ quan tham mưu bổ sung nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới đối với một số thôn hiện nay quy mô số hộ không đảm bảo nhưng vẫn chưa thực hiện sáp nhập; báo cáo tỷ lệ cử tri tán thành, không tán thành trong quá trình lấy ý kiến cử tri tại thôn, tổ nhân dân; việc nắm bắt tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ thôn dôi dư sau sáp nhập.

Đối với tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc đề nghị thông qua Đề án phân loại đô thị thành phố Tuyên Quang: Các đại biểu đề nghị làm rõ một số tiêu chí như: Thu nhập bình quân đầu người, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỷ lệ tăng dân số hàng năm, quy mô dân số, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, đất dân dụng, hệ thống các công trình hạ tầng đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý, tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý… Đại diện lãnh đạo các ngành và Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp thu các ý kiến đồng thời giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu đã nêu.

Phát biểu kết luận tại phiên họp thẩm tra, đồng chí Ma Việt Dũng, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao việc chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án của các cơ quan chức năng. Ban Pháp chế thống nhất đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, chỉnh sửa, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo chặt chẽ về nội dung, thể thức để trình tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đúng thời gian luật định./.

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục