Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII

Sáng 1-12, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII. Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng và các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự họp.

Cuộc họp đã thẩm tra 7 dự thảo nghị quyết gồm: giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2023; tiếp tục thực hiện trong năm 2021 đối với một số nghị quyết của HĐND tỉnh Tuyên Quang; chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh quy hoạch chung Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm.


Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp thẩm tra

Các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí với các tờ trình và dự thảo các nghị quyết. Đề nghị cơ quan soạn thảo, ngành chức năng làm rõ thêm một số nội dung của tờ trình dự thảo nghị quyết giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; kết quả số chi từ sự nghiệp sang chi đầu tư trong năm 2019. Một số ý kiến cũng được các đại biểu tập trung làm rõ như: năm 2021 có một số chương trình mới hỗ trợ làm cầu, đường, kiên cố hóa kênh mương thì việc bố trí kinh phí đáp ứng được bao nhiêu; việc giao tự chủ kinh phí cho một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Đối với chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh được các đại biểu đề nghị bổ sung thêm các căn cứ pháp lý, mở rộng thêm phạm vi đối với một số cây trồng vật nuôi, đồng thời xác định thời gian triển khai thực hiện, điều kiện hỗ trợ lãi suất. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Khánh Thị Xuyến, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục