Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

Ngày 21 và 22/9/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế ngân sách trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Triệu Kim Long, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan...  Đồng chí Khánh Thị Xuyến, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Khánh Thị Xuyến, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu kết luận tại cuộc họp

Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Ban Kinh tế - Ngân sách được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công thẩm tra 02 báo cáo, 08 dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020; phê phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối NSĐP năm 2020; bổ sung vốn kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn Km48+00-Km 86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình; Nghị quyết về bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định Luật Đất đai trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ...

Thảo luận tại buổi làm việc, thành viên Ban và các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo, dự thảo nghị quyết do đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh trình. Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị đại diện lãnh đạo các sở, ngành giải trình, làm rõ các ý kiếm thẩm tra mà đại biểu còn băn khoăn, các vấn đề liên quan đến các giải pháp thực hiện, các chính sách, mục tiêu, nguồn lực thực hiện... Trong đó tập trung một số nội dung như: làm rõ số liệu về quyết toán ngân sách, số chi chuyển nguồn, kết dư ngân sách; Tỷ lệ giao tăng thu ngân sách so với số Bộ Tài chính và số Hội đồng nhân dân tỉnh giao, phương án phân bổ chi ngân sách cho các lĩnh vực; nguồn vốn, dự kiến bố trí vốn các công trình, dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; làm rõ số diện tích đề nghị chuyển đất trồng lúa sang mục đích khác… Các ngành chức năng đã giải trình, làm rõ và thống nhất đưa vào nội dung thẩm tra để trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Khánh Thị Xuyến, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã đánh giá cao các nội dung tham gia của các đại biểu đối với các dự thảo nghị quyết. Đồng chí đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo các nghị quyết đảm bảo chặt chẽ về nội dung, thống nhất về số liệu cũng như kỹ thuật trình bày văn bản để trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đúng thời gian theo luật định./.

Ngọc Khuê

Tin cùng chuyên mục