Nâng cao chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

HĐND tỉnh đã tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát và xem xét tình hình và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đã được làm rõ và giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương.

Giữa năm 2018, cử tri xã Minh Khương (Hàm Yên) kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh về tình trạng xuống cấp của tuyến đường ĐT189, đoạn qua xã Minh Khương. Nhận được ý kiến phản ánh của người dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thực tế, phân tích nguyên nhân để đưa ra các biện pháp giải quyết. Theo đó, ngày 31-8-2018, Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND xã Minh Khương và Hạt Quản lý giao thông huyện Hàm Yên (đơn vị quản lý đường) kiểm tra thực tế.

Qua kiểm tra, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Hạt Quản lý giao thông huyện Hàm Yên thực hiện đắp phụ lề đường bị xói trôi bằng đá thải, thanh thải những vị trí rãnh dọc bị vùi lấp và đào rãnh tại các vị trí còn thiếu trên đoạn tuyến. Đến nay, tình trạng này đã được khắc phục, tạo thuận lợi cho người và phương tiện di chuyển.


Thường trực HĐND tỉnh tham gia giám sát cùng Đoàn ĐBQH tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế tại Sở Y tế.

Hay như việc cử tri xã Thanh Tương (Na Hang) đề nghị bố trí bác sỹ làm việc tại Trạm Y tế xã đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bởi Trạm Y tế xã Thanh Tương chỉ có 5 y sỹ đa khoa và 1 điều dưỡng viên phụ trách dân số, không có bác sỹ. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị bố trí bác sỹ đến Trạm Y tế xã để hỗ trợ khám chữa bệnh cho nhân dân; đồng thời có kế hoạch bố trí y sỹ công tác tại trạm y tế tiếp tục đi học để nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công tác lâu dài. Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các bệnh viện tuyến huyện và khu vực cử bác sỹ tăng cường khám và điều trị bệnh thông thường cho người bệnh ngay tại Trạm Y tế. Qua đó, từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân địa phương.

Đây chỉ là hai trong số nhiều ý kiến của cử tri đã được HĐND, UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết kịp thời đảm bảo quyền lợi cử tri. Thực tế cho thấy, UBND tỉnh và các ngành chức năng đã chủ động tích cực, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian qua. Nhiều ý kiến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, ý kiến của đại biểu HĐND được UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tích cực chỉ đạo giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Đối với những kiến nghị phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan chức năng được UBND tỉnh kiên quyết chỉ đạo, tìm cách tháo gỡ. Kết quả giải quyết được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và đã được các đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tại các hội nghị tiếp xúc cử tri để cử tri và nhân dân được biết, đồng thời để theo dõi, giám sát.

Theo Thường trực HĐND tỉnh, để hoạt động giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tuân thủ quy định, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành quy định việc tiếp nhận, xử lý, đôn đốc và giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó, xác định nguyên tắc mọi ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND các cấp và các cơ quan liên quan đều phải được xem xét, giải quyết và trả lời cử tri rõ ràng, cụ thể, đúng thời gian quy định, không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Việc giám sát giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đã được đại biểu thực hiện ngay từ các cuộc tiếp cử tri, qua tiếp thu, giải trình của các cơ quan liên quan về các kiến nghị trước đó cũng như kiến nghị trực tiếp tại chỗ. Đồng thời, tổ chức giám sát đối với báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới trong hoạt động điều hành, có giải pháp giải quyết kiến nghị tiếp xúc cử tri có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện bất cập trong thực tiễn, có kiến nghị cơ quan chức năng trong điều hành, tổ chức thực hiện đảm bảo linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên giữ mối liên hệ giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri để lắng nghe ý kiến, phản ánh, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết; tăng cường phối hợp có hiệu quả với UBND, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và cơ quan hữu quan, bảo đảm mọi kiến nghị đều được trả lời công khai, đúng thời hạn luật định, góp phần nâng cao vai trò của cơ quan dân cử ở địa phương.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục