Kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Lâm Bình

Ngày 15-8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với huyện Lâm Bình về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện.

 Dự buổi làm việc có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.


Đoàn công tác kiểm tra công trình xây dựng chợ Lăng Can (Lâm Bình).

Tính đến ngày 13-8-2020, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Lâm Bình đạt 54%, tương đương hơn 130 tỷ đồng trong tổng kế hoạch vốn được giao năm 2020; trong đó giải ngân vốn tỉnh quản lý đạt 60%, vốn cấp huyện quản lý đạt 46%, vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 56%, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên 30%. Việc tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án, nhất là công trình khởi công mới năm 2020 còn chậm so với yêu cầu, giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân thanh toán còn thấp.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích một số nguyên nhân dẫn tới chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Trong tổng số hơn 154 đầu điểm công trình trên địa bàn huyện Lâm Bình có hơn 50 đầu điểm tiến độ giải ngân đạt dưới 40%. Nguyên nhân do một số vướng mắc trong thủ tục đầu tư; nhiều công trình trong quá trình thực hiện phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế; sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quyết liệt...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, việc giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Dù Lâm Bình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức bình quân của tỉnh, tuy nhiên một số công trình còn chậm. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Lâm Bình tập trung quyết liệt chỉ đạo triển khai các dự án trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư các công trình khởi công mới năm 2020 đối với công trình huyện được giao làm chủ đầu tư để sớm triển khai thi công; quyết liệt chỉ đạo để đôn đốc hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành; đẩy nhanh thi công các công trình chuyển tiếp nhằm sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng; rà soát các nguồn vốn, kiểm tra trình tự thủ tục các điều kiện triển khai các dự án, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư; có phương án xử lý vốn, chuyển vốn theo thẩm quyền; cán bộ công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao...

Cũng trong chương trình, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đi kiểm tra một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Lâm Bình                             

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục