Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-ĐĐBQH, từ ngày 09 đến ngày 16/9/2021, Đoàn khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Ma Thị Thuý, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tham gia Đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động-Thương Binh và xã hội, Sở Tài chính.

Đoàn khảo sát nghiên cứu báo cáo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan đến thực hiện chính sách, làm việc trực tiếp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; UBND các huyện: Chiêm Hóa, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang. Qua khảo sát cho thấy, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách; các sở, ngành liên quan; cấp uỷ, chính quyền các huyện, thành phố trên toàn tỉnh đã bám sát văn bản chỉ đạo của các cấp; chủ động, kịp thời triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và xã hội báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ Covid-19.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc ngày 16/9/2021 với Đoàn khảo sát, tính đến thời điểm ngày 10/9/2021, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai thực hiện phê duyệt, hỗ trợ đối với 31.187 đối tượng người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh với tổng số tiền trên 4,72 tỷ đồng. Trong đó, giảm mức đóng bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với 30.197 người, số tiền hỗ trợ là trên 2,04 tỷ đồng; hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19 cách ly y tế là 289 người, số tiền hỗ trợ trên 533,7 triệu đồng; hỗ trợ 662 hộ kinh doanh số tiền hơn 1,98 tỷ đồng; hỗ trợ 07 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền trên 30 triệu đồng; hỗ trợ 27 viên chức hoạt động nghệ thuật giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV và hướng dẫn viên du lịch với số tiền trên 100 triệu đồng; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc với số tiền trên 22 triệu đồng; hỗ trợ chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm thất nghiệp trên 3 triệu đồng ...


Đoàn khảo sát trao đổi với ông Đỗ Văn Tiến, hộ kinh doanh tại Tổ dân phố Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Đi khảo sát thực tế và trao đổi với lãnh đạo một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện, thành phố, cho thấy các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đến tay được đối tượng thụ hưởng. Trong điều kiện dịch Covid-19 kéo dài, phức tạp hiện nay, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ kịp thời được triển khai trên địa bàn đã góp phần quan trọng trong việc tiếp thêm nguồn lực cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để có thể duy trì sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn do Covid-19 gây ra.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể: Việc thông tin tuyên truyền về chế độ chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động ở một số nơi còn hạn chế; Một số nội dung quy định về điều kiện hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch theo quy định tại Điều 31, Điều 33 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hiện nay gặp khó khăn trong quá trình thẩm định hồ sơ (tại Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch quy định thủ tục hành chính hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, trong đó quy định về điều kiện thực hiện thủ tục hành chính đối với hướng dẫn viên, nhưng lại thiếu quy định điều kiện hỗ trợ đối với hướng dẫn viên du lịch); Hồ sơ đề nghị hỗ trợ một số đối tượng người đã điều trị Covid-19 (F0, F1) còn thiếu giấy biên nhận tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị, hoặc có giấy xác nhận thu tiền ăn, nhưng chỉ là giấy viết tay của căng tin bệnh viện; Đối tượng từ vùng dịch về địa phương (không phải là F1) phải cách ly y tế không được hỗ trợ tiền ăn, do đó nhiều đối tượng đã ở trong khu cách ly tập trung của huyện, thành phố sau khi hết thời gian cách ly về nhà vẫn chưa nộp tiền ăn cho cơ sở cách ly y tế; Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với hộ kinh doanh phải tạm hoãn kinh doanh còn chưa khớp giữa giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; một số hộ kinh doanh có hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ nhưng thời điểm đăng ký kinh doanh lại thực hiện tại thời điểm trong hoặc sau thời gian phải nghỉ kinh doanh..


Đồng chí Ma Thị Thuý Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn khảo sát đề nghị các sở, ngành cần tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, lập danh sách người lao động và người sử dụng lao động đủ điều kiện hỗ trợ, tránh bỏ sót đối tượng; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, doanh nghiệp, người sử dụng lao động tiếp cận và giải quyết các thủ tục trong thực hiện các chính sách hỗ trợ; kịp thời thẩm định, tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng. Đề nghị cấp uỷ, chính quyền các huyện, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng và người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn được biết quyền lợi từ các chính sách; đẩy nhanh tiến độ chi trả chính sách hỗ trợ đến các đối tượng thụ hưởng, kịp thời giải quyết các vướng mắc để thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định. Đối với các kiến nghị, đề xuất của cơ quan, đơn vị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo Quốc hội, chính phủ để xem xét, giải quyết. /.

Phòng Công tác Quốc hội
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tin cùng chuyên mục