Kết quả giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về Văn hóa - Xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

Từ ngày 26/5 đến ngày 29/5/2020, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Qua giám sát cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2020 huyện Chiêm Hóa đã chủ động, tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra. Trong điều kiện bị ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh trên thế giới và trong nước nhưng cơ bản các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội của huyện đạt kế hoạch đề ra. Sau thời gian nghỉ phòng dịch bệnh Covid-19, các trường học đã tập trung thực hiện chương trình năm học 2019- 2020 theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chất lượng dạy và học tại các trường học từng bước tiếp tục được nâng lên. Các chế độ, chính sách đối với người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy định...


Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại huyện Chiêm Hóa

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện Chiêm Hóa còn có những hạn chế. Cơ sở vật chất một số trường học thiếu, xuống cấp, toàn huyện còn  60 phòng học tạm, thiếu 42 nhà vệ sinh cho học sinh, giáo viên…Tỷ lệ học sinh tiểu học được học 02 buổi/ ngày của huyện thấp, chỉ đạt 18% tổng số học sinh. Từ đầu năm tới thời điểm giám sát toàn huyện có 07 cặp vợ chồng tảo hôn, 58 trường hợp phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên, tăng 10 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Qua giám sát trực tiếp tại xã Hùng Mỹ có tới 05 trường hợp trẻ vị thành niên sinh con. Vệ sinh môi trường tại một số khu dân cư, hộ gia đình không đảm bảo, toàn huyện còn 24,6% hộ gia đình chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh, 6,6% số hộ gia đình chưa được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, 28,2% hộ gia đình chăn nuôi gia súc chưa có chuồng gia súc hợp vệ sinh, 22% hộ gia đình chưa có nhà tắm hợp vệ sinh. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt 100% như kế hoạch đề ra, còn 4,9% người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế. Việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động chưa kịp thời, vẫn còn tình trạng các doanh nghiệp chậm đóng BHXH cho người lao động, nợ đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ cho người lao động.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn giám sát đã đề nghị UBND huyện Chiêm Hóa tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, quan tâm chỉ đạo hiệu quả các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, lao động việc làm, chính sách người có công, văn hóa, thông tin, thể thao. Bố trí nguồn kinh phí, huy động xã hội hóa giáo dục để xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, trường lớp học, nhà vệ sinh đầy đủ, sạch sẽ, mua sắm bổ sung trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho các bậc học. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các trường học trên địa bàn huyện tăng cường thực hiện công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ, tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi. Có giải pháp vận động phụ huynh và vận động sự giúp đỡ của cộng đồng để tổ chức ăn, ngủ buổi trưa cho học sinh tiểu học tại trường trong các ngày học 2 buổi/ngày, chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình thay sách giáo khoa trong các năm học tới. Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân ăn ở hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng dịch bệnh, không vi phạm các tệ nạn xã hội; thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; thực hiện tốt công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, nâng cao chất lượng dân số. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Có giải pháp cụ thể để các doanh nghiệp trên địa bàn thanh toán tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định./.

Thu Hương

Tin cùng chuyên mục