Giám sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết các vụ án hình sự tạm đình chỉ điều tra

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 trong các ngày 21, 24, 28 và ngày 30/9/2020. Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết các vụ án hình sự tạm đình chỉ điều tra trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến 30/6/2020.

Đồng chí Ma Việt Dũng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại xã Hồng Thái (Na Hang)

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế đã làm việc với UBND xã Lăng Can, xã Hồng Thái, Công an và Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Bình, huyện Na Hang. Trong kỳ giám sát, cơ quan Công an huyện Lâm Bình, Na Hang đã tiếp nhận gần 200 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trong đó nguồn tin báo tố giác về tội phạm chủ yếu từ công dân và tổ chức.


Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Công an huyện Na Hang

Qua giám sát, các cơ quan, đơn vị đã cơ bản chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, quá trình giải quyết đảm bảo trình tự, thủ tục, hồ sơ chặt chẽ; thường xuyên bố trí cán bộ trực ban hàng ngày để tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; mở hệ thống sổ sách tiếp nhận, theo dõi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; các tố giác, tin báo về tội phạm được giải quyết kịp thời, đúng thời hạn luật định, tỷ lệ giải quyết đạt cao (Lâm Bình giải quyết 74/77 tin báo; Na Hang giải quyết 112/116 tin báo). Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Bình, huyện Na Hang đã khởi tố 62 vụ; phục hồi điều tra 12 vụ. Qua  giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết các vụ án hình sự tạm đình chỉ điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Na Hang, Lâm Bình đã ban hành nhiều văn bản kiến nghị với cấp ủy, chính quyền một số biện pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn; tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm như trộm cắp tài sản, giao cấu với người chưa thành niên và một số hành vi vi phạm pháp luật khác…


Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Na Hang

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã kiến nghị với các đơn vị được giám sát thường xuyên quan tâm giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đúng quy định của pháp luật, không để lọt tội phạm; xử lý kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp của một số cơ quan bổ trợ tư pháp (Trung tâm giám định pháp y, Hội đồng định giá tài sản huyện) để điều tra xác minh giải quyết các vụ việc có liên quan. Tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại địa phương./.

Đỗ Dũng - Văn Lượng

Tin cùng chuyên mục