Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại huyện Sơn Dương

Từ ngày 12-14/5/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2019 trên địa bàn huyện Sơn Dương.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường từ năm 2016 đến năm 2019; làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong thực hiện và tiếp thu những đề xuất, kiến nghị từ địa phương để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.

Qua giám sát cho thấy, huyện Sơn Dương đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tới các xã, thị trấn, doanh nghiệp, đơn vị, hộ sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn; thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường...


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Kim Long phát biểu kết luận tại UBND huyện Sơn Dương  

Từ năm 2016 đến năm 2019, huyện Sơn Dương đã tiến hành 02 cuộc kiểm tra, đối với 29 đơn vị về bảo vệ môi trường. Giải quyết 16 ý kiến, kiến nghị cử tri về môi trường, trong đó có 02 ý kiến, kiến nghị về việc xả nước thải gây ô nhiễm do trại lợn của hộ ông Nguyễn Đức Tiến, xã Tam Đa và trại bò thuộc Công ty TNHH sữa cho Tương Lai chưa được xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện cho thấy vẫn còn một số hạn chế của địa phương như: Nhận thức của một bộ phận người dân về bảo vệ môi trường còn hạn chế. Cán bộ phụ trách công tác quản lý nhà nước về môi trường ở cấp xã chủ yếu là cán bộ quản lý đất đai kiêm nhiệm; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nhưng chưa toàn diện…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Kim Long ghi nhận những kết quả của huyện Sơn Dương đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường thời gian qua, đồng thời, đề nghị thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường; duy trì, phát huy hiệu quả của các mô hình khu dân cư tự quản về môi trường. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đối với những kiến nghị của huyện, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.


Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đi thực tế tại Công ty TNHH Dabaco Tuyên Quang  

Trước đó trong các ngày 12, 13/5, Đoàn đã tiến hành giám sát tại các đơn vị: Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương; Công ty TNHH Dabaco Tuyên Quang; Công ty TNHH sữa cho Tương Lai; Công ty cổ phần Prime Hào Phú; HTX sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung và kiểm tra thực tế tại bãi xử lý rác thải của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường và quản lý đô thị Tuyên Quang - Chi nhánh Sơn Dương. Tại các đơn vị Đoàn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những vi phạm của các đơn vị để tiếp tục tháo gỡ, giải quyết đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường./.

Thế Anh

Tin cùng chuyên mục