Giám sát chuyên sâu, toàn diện, hiệu quả

Thời gian qua, hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới, các cuộc giám sát được thực hiện chuyên sâu, toàn diện, hiệu quả, đi thẳng vào những vấn đề bức xúc của địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh khảo sát mô hình nuôi cá lồng đặc sản tại thị trấn Na Hang.  Ảnh: Thủy Châu

Bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, tiếp cận và lắng nghe ý kiến của cử tri, nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nóng, vấn đề khó giải quyết, liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích của nhân dân. Nổi bật như: Giám sát về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tình hình thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, quy hoạch phát triển lâm nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ do tỉnh và các ngành quản lý; công tác cai nghiện ma túy và tình hình tái nghiện; việc thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; kết quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa... Chỉ tính riêng trong năm 2018, HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh đã tổ chức 17 cuộc giám sát, 6 cuộc khảo sát, trong đó có 5 cuộc giám sát chuyên đề.

Hình thức giám sát cũng có nhiều đổi mới. Trong các cuộc giám sát chuyên đề, để tăng tính thuyết phục, HĐND tỉnh chú trọng giám sát bằng hình ảnh để làm dẫn chứng sinh động từ thực tiễn ở cơ sở, tăng tính thuyết phục cho những đánh giá của đoàn giám sát. Ngoài tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề, thời gian qua Thường trực HĐND tỉnh còn chú trọng giám sát thường xuyên và giám sát trực tiếp tại kỳ họp; tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND; các tổ đại biểu chú trọng giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri. Từ đó nhiều tồn tại, hạn chế đã được chính quyền các cấp, các địa phương nhanh chóng giải quyết.  


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018.

Đồng chí Ma Văn Tôn, Chủ tịch UBND xã Bình Phú (Chiêm Hóa) cho biết, năm 2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và việc hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn từ năm 2015 đến năm 2017. Sau khi có ý kiến đề nghị của đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn Khau Hán chưa đảm bảo, do đơn vị thi công chưa lắp đặt đủ đường ống dẫn nước theo thiết kế, dẫn đến không đáp ứng được nhu cầu cung cấp cho người dân, UBND xã đã đề nghị đơn vị thi công nhanh chóng lắp đặt đoạn ống dẫn nước bị thiếu để kịp thời cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân.  

Hay như thông qua giám sát chuyên đề việc thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang, Đoàn giám sát đã chỉ ra 6 tồn tại hạn chế và có 6 kiến nghị với UBND tỉnh và các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết những khó khăn, tồn tại và ban hành phương án thực hiện bổ sung đất ở còn thiếu cho các hộ dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang. Trong đó, dự kiến kinh phí hỗ trợ 119,012 tỷ đồng cho 2.980 hộ di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang chưa được giao đủ đất ở theo quyết định 1766/QĐ-TTg. 

Hoạt động giải trình cũng là điểm nhấn quan trọng trong hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh thời gian qua. Trong năm 2018, qua 3 phiên nghe giải trình về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; việc đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân hạn chế, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong nhiều nội dung, vụ việc. Ðó là cơ sở để UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ, hoặc đưa ra phương án, lộ trình để giải quyết trong thời gian tới.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục