Giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ giai đoạn 2018 - 2020 tại huyện Na Hang, Chiêm Hóa

Trong hai ngày 15 và 16/9/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng Đoàn đã giám sát chuyên đề về công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn các huyện: Na Hang, Chiêm Hóa .

Dự buổi làm việc có các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan.


Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lợi phát biểu kết luận tại buổi làm việc với huyện Na Hang

Tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện Na Hang, Chiêm Hóa đại diện Đoàn giám sát đã thông báo kết quả giám sát tại một số cơ quan, đơn vị và đi thực địa tại một số tuyến đường thuộc địa bàn huyện; các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận làm rõ kết quả đạt được và chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Qua giám sát cho thấy, cấp uỷ, chính quyền các huyện Na Hang, Chiêm Hóa đã bám sát văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành; chủ động triển khai thực hiện tốt công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ trên địa bàn; các cơ quan, đơn vị căn cứ theo phạm vi, thẩm quyền, lĩnh vực quản lý đã nghiêm túc triển khai thực hiện kịp thời; đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt, thuận lợi cho người dân; góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã - hội tại địa phương. Qua giám sát thực địa tại một số tuyến đường trên địa bàn các huyện, cho thấy: Hệ thống báo hiệu cơ bản làm việc hiệu quả, các tuyến đường hằng năm được đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên duy tu, bảo dưỡng; hệ thống thiết bị an toàn giao thông đều có hộ lan, tường chắn, công tác sửa chữa đột xuất, khắc phục hậu quả thiên tai được thực hiện kịp thời cơ bản đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn…

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả đạt được của chính quyền các huyện Na Hang, Chiêm Hóa trong công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ trên địa bàn; tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của địa phương. Đồng chí đề nghị, Ủy ban nhân dân các huyện cần chủ động hơn nữa trong việc quản lý nhà nước, có hướng dẫn cụ thể về công tác đặt hàng, đầu thầu đối với các đơn vị có liên quan; kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh tại cơ sở và có các giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn để giải quyết những khó khăn, hạn chế trong quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ tại địa phương./.

Tổ giúp việc Đoàn giám sát

Tin cùng chuyên mục