Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

Ngày 8-10, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND tỉnh bằng hình thức trực tuyến về việc thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, tín ngưỡng - tôn giáo, giáo dục - đào tạo, thông tin - truyền thông, thanh niên và trẻ em.
Video không hợp lệ

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Quốc hội chủ trì buổi làm việc. Làm việc với đoàn giám sát có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.


Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc

Qua báo cáo của UBND tỉnh và báo cáo đánh giá của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật trên 6 lĩnh vực giám sát cho thấy, những năm qua, tỉnh đã kịp thời ban hành văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, có nhiều chính sách đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến; duy trì, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học. Văn hóa được quan tâm có sự gắn kết để phát triển du lịch; công tác phục hồi, bảo tồn các di tích lịch sử được quan tâm; giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc được bảo tồn và phát triển. Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, nhất là trong giai đoạn thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Báo cáo cũng đã chỉ ra mặt hạn chế, trong đó về lĩnh vực giáo dục vẫn còn nhiều tiêu chí, chỉ tiêu còn thấp so với mặt bằng chung toàn quốc như: tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn cao, chất lượng giáo dục trung học còn hạn chế, số lượng điểm trường lẻ còn lớn; hoạt động đầu tư cho thể thao còn hạn chế, khu liên hiệp thể thao chưa được xây dựng; việc tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên chưa sâu, còn mang tính hình thức; tỷ lệ học nghề đạt thấp...

Thảo luận của các đại biểu tại buổi làm việc tập trung phân tích những điều kiện thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đề xuất và giải pháp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội. Các đại biểu cũng đã kiến nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung các chính sách có liên quan cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.


Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm việc với đoàn giám sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của các đồng chí thành viên đoàn giám sát đối với tỉnh, đồng thời làm rõ thêm những nội dung mà đoàn giám sát quan tâm.

Đồng chí nhấn mạnh, Tuyên Quang là tỉnh miền núi có trên 50%  đồng bào dân tộc thiểu số, do vậy còn có nhiều hạn chế về phát triển kinh tế, nguồn lực dành cho các lĩnh vực văn hóa, giáo dục còn găp nhiều khó khăn. Những nội dung đoàn giám sát đã đề cập,  Tuyên Quang sẽ rà soát lại toàn bộ, tổng hợp báo cáo chuyển tới đoàn giám sát, đồng thời có lộ trình khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Tuyên Quang trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực thuộc nội dung giám sát. Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng, đề xuất của tỉnh Tuyên Quang; mong muốn tỉnh tiếp tục có nhiều giải pháp hiệu quả, phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phát triển các lĩnh vực trong thời gian tới.

Tin: Thanh Phúc
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục