Chủ động, kiên trì theo các kiến nghị, kết luận giám sát

Cùng với việc nâng cao chất lượng các hoạt động, Ban Dân tộc HĐND tỉnh luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, nhằm nắm tình hình thực tế tại cơ sở, từ đó có những đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành thực hiện tốt hơn các chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về công tác đầu tư, quản lý, sử dụng, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã Thượng Lâm (Lâm Bình). Ảnh: Thủy Châu

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức 12 cuộc giám sát, khảo sát về việc thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài các cuộc giám sát thường xuyên, Ban đã tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề chuyên sâu về việc xây dựng hạ tầng ở các xã, thôn, bản thuộc vùng đặc biệt khó khăn theo Chương trình 135, trong đó có một cuộc giám sát chuyên đề đã được Ban tổ chức giám sát bằng hình ảnh. Đây là một phương thức giám sát hiệu quả có tác động trực tiếp đến đối tượng giám sát và các cơ quan, đơn vị liên quan. Những hình ảnh trực quan sinh động được trình chiếu tại kỳ họp là những minh chứng thực tiễn đang diễn ra tại cơ sở, có sức thuyết phục cao. 

Nét nổi bật trong hoạt động giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh là đi thực tế tại các thôn, bản và các hộ dân, những đối tượng trực tiếp thụ hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong quá trình giám sát, Ban đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế tại cơ sở và đề nghị rút kinh nghiệm hoặc khắc phục ngay, không đợi đến kỳ họp mới phản ánh. Với những nội dung phức tạp, vướng mắc do công tác chỉ đạo điều hành, khi kết thúc đợt giám sát, Ban đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo địa phương để thông báo kết quả giám sát, đồng thời trao đổi để tháo gỡ kịp thời, như: Việc cung ứng giống cây trồng, vật nuôi hoặc máy móc thiết bị chưa đảm bảo chất lượng; việc thực hiện các cơ chế, chính sách chưa đúng chỉ đạo… 

Với phương châm theo đến cùng những kiến nghị sau giám sát, có những nội dung đã được Ban kiến nghị nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, Ban đã kiên trì kiến nghị nhiều lần tại các kỳ họp, như: Việc thu gom và xử lý bao bì, thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; việc đầu tư, xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn... Đến nay, các kiến nghị này đã được UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị giải quyết, đã có 4/7 huyện, thành phố thu gom xong số bao bì thuốc bảo vệ thực vật tồn dư từ cuối năm 2015 đến hết năm 2018, còn 3 đơn vị đang triển khai thực hiện. Một số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung sau khi được giám sát đã được đơn vị quản lý cải tạo, nâng cấp và xử lý nguồn nước đảm bảo chất lượng phục vụ nhân dân.

Hoạt động giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh được thực hiện đảm bảo toàn diện, có trọng tâm trọng điểm và có tác động tích cực tới công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; góp phần vào việc triển khai tốt các chế độ, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tăng Thị Dương
Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Tin cùng chuyên mục