Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, từ ngày 21- 24/5/2019, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Nụ, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2016 đến năm 2018 và việc thực hiện các chính sách của Nhà nước và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVIII tại các xã Trung Sơn, Quý Quân, huyện Yên Sơn và các xã Yên Thuận, Minh Dân, Tân Thành, huyện Hàm Yên.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND xã Quý Quân, huyện Yên Sơn

Tại các đơn vị được giám sát, sau khi nghe lãnh đạo các xã báo cáo tóm tắt kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và việc thực hiện các chính sách của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đoàn giám sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ các dự án đã thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2018, hồ sơ các công trình đầu tư trung hạn, hồ sơ quyết toán việc chi trả các chính sách cho các đối tượng và giám sát thực tế tại các thôn, hộ gia đình được nhận hỗ trợ về con giống, cây giống, máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất.

Thực tế tại các đơn vị được giám sát cho thấy: Việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng thụ hưởng. Quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và người dân, triển khai công khai minh bạch, đảm bảo dân chủ, công bằng. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục trong việc lưu trữ hồ sơ; rà soát, lập kế hoạch hỗ trợ con giống, cây giống, máy móc chưa thật sự phù hợp với nhu cầu thực tế của nhân dân và địa phương; việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật trong đời sống, sản xuất tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe nhân dân và môi trường…


Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND xã Tân Thành, huyện Hàm Yên

Phát biểu kết luận giám sát tại các xã, đồng chí Hoàng Thị Nụ, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được; sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, triển khai thực hiện, đồng thời lưu ý các xã triển khai các giải pháp tập trung thực hiện các dự án được đầu tư trên địa bàn (Dự án phát triển sản xuất và đầu tư cơ sở hạ tầng); tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân nhằm phát huy hiệu quả các dự án, giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế việc sử dụng thuốc diệt cỏ; rà soát nhu cầu, lập kế hoạch hỗ trợ cây giống, con giống phù hợp với địa bàn nhằm góp phần ổn định đời sống, tăng thu nhập cho người dân...

Phạm Cường - Ngọc Trâm

Tin cùng chuyên mục