Giám sát chuyên sâu, toàn diện, hiệu quả

Thời gian qua, hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới, các cuộc giám sát được thực hiện ...