Thường trực HĐND huyện Chiêm Hóa tổ chức kỳ họp chuyên đề, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 30/9, Thường trực HĐND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức kỳ họp chuyên đề, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chủ trì kỳ họp có đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Ma Văn Hùng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện.


Đại biểu dự kỳ họp Chuyên đề.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 do điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa và huyện Lâm Bình theo Nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hai xã (Minh Quang, Phúc Sơn) chuyển về huyện Lâm Bình. Theo đó, điều chỉnh giảm dự toán thu ngân sách Nhà nước 26 tỷ 084 triệu đồng; điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách địa phương 26 tỷ 084 triệu đồng.

Thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 với các nội dung về điều chỉnh chỉ tiêu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (đạt trên 1.946 tỷ đồng, giảm 250 tỷ đồng); trồng rừng (đạt 1.954 ha, giảm 116ha); số trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021 (Phấn đấu co thêm 03 trường đạt chuẩn, giảm 01 trường); số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (Phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, giảm 01 xã); tạo việc làm (tạo việc làm cho trên 3.233 lao động, giảm 317 lao động) so với Nghị quyết đầu năm nhằm đảm bảo phù hợp, sát với tình hình trên địa bàn huyện sau khi thực hiện Nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện trình Tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết về việc thay đổi phương án thiết kế và điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở vật chất Trường Tiểu học Tân An, xã Tân An, huyện Chiêm Hóa để đảm bảo tính tối ưu, phát triển lâu dài cho tổng thể khu vực các trường học của xã Tân An, phương án xây dựng tối ưu là đầu tư 01 nhà lớp học 3 tầng và các phòng chức năng tại cuối khu đất của trường. Phương án này vừa tiết kiệm quỹ đất vừa đảm bảo kiến trúc cảnh quan tổng thể khu vực.


Đại biểu thảo luận tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, sau khi UBND huyện trình Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo thẩm tra, các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận và nhất trí (100% đại biểu dự kỳ họp) thông qua Dự thảo các Nghị quyết. Đây là những Nghị quyết quan trọng, là cơ sở cho UBND huyện điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền trong năm 2021 đảm bảo sát với tình hình thực tế sau khi thay đổi địa giới hành chính.


Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận kỳ họp.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc điều chỉnh đảm bảo theo đúng quy định hiện hành và Luật Ngân sách Nhà nước. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên tích cực tham gia giám sát và động viên nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, công tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Theo chiemhoa.gov.vn

Tin cùng chuyên mục