Thành phố Tuyên Quang quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và triển khai kế hoạch bầu cử

Sáng 21-1, Thành ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự, quán triệt và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại biểu đã được nghe quán triệt Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 13-1-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp và một số quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa để khẩn trương phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện tốt tại cơ quan, địa phương, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử để nhân dân tích cực, chủ động tham gia; chủ động làm tốt công tác nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục